Hoppa till textinnehållet

Delårsrapport för Södra Dalarnas Sparbank

Banken redovisar ett resultat före kreditförluster om 31,1 mkr, vilket är en minskning med fyra procent. Resultat efter kreditförluster uppgick till 29,7 mkr, vilket motsvarar en minskning om 2,6 mkr mot 2017.
 

Delårsrapporter från föregående år