Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Exempelbild

43 miljoner anledningar att säga tack

Fondspararna i Swedbank Roburs Humanfond skänker 43 miljoner kronor till 69 välgörenhetsorganisationer. Pengarna delas ut i samband med Hjärtedagen som i år äger rum den 12 februari. Sedan starten har spararna totalt skänkt 961 miljoner kronor till olika ideella organisationer.

Hjärtedagen är ett initiativ inom ramen för Swedbank och Sparbankernas samhällsengagemang. Genom att spara i Swedbank Roburs Humanfond bidrar man som sparare årligen med 2 procent av fondvärdet till anslutna ideella organisationer. Av sparandet 2014 skänker spararna gemensamt 43 miljoner kronor till olika ideella organisationer och deras verksamheter runt om i världen.

Spararnas bidrag är mycket värdefullt för verksamheten i de ideella organisationerna som Swedbank och sparbankerna samarbetar med. Bland annat handlar det om stöd till arbete för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, katastrof- och hjälparbete eller insatser för miljön.

– Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i en ideell fond är inte bara en investering för den egna framtiden utan även en betydelsefull insats för en mer hållbar samhällsutveckling, säger Tomas Hedberg, vd för Swedbank Robur Fonder.

Swedbank Robur Humanfond är en ideell hållbarhetsfond som placerar i svenska bolag. Det innebär att fondens förvaltare ställer hårda krav på miljöarbete, socialt ansvarstagande och affärsetik. Swedbank Roburs hållbarhetsanalytiker ställer också löpande samman den lista över bolag som är godkända. Den bygger på principerna att välja in eller välja bort bolag.

– Det betyder att vi bara väljer in eller investerar i de bästa företagen i varje bransch. Vi väljer samtidigt bort företag som inte följer internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter eller korruption. Dessutom väljer vi bort företag med koppling till alkohol, tobak, vapen, krigsmateriel och pornografi. En viktig del av hållbarhetsarbetet sker via dialog för att påverka bolag att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor, säger fondens förvaltare Ian Raftell.

Att spara i Humanfonden är ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt att spara på eftersom fonden både har hållbarhets- och ideella egenskaper. Som en av Sveriges största aktieägare och som största förvaltare av hållbarhetsfonder, har Swedbank Roburs arbete stor påverkan på börsbolagen generellt. När man sparar i Humanfonden tar man del av detta viktiga arbete som inte sällan sker genom konstruktiva dialoger med bolag för att hjälpa dem i sitt hållbarhetsarbete - både som motpart och bollplank åt bolagen i dessa frågor.

– Det är inte minst viktigt i kontakterna med bolag som inte är godkända i våra hållbarhetsfonder, men som vill bli godkända. Bolagen ser det som en kvalitetsstämpel att vara godkända av Swedbank Roburs hållbarhetsanalys. Dessutom ger fonden dig som investerar möjlighet att spara för din egen trygghet och i bolag som har framtiden för sig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype