Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Otålig aktiemarknad i brist på alternativ

I månadens uppdatering av Investeringsstrategi kan man läsa att konjunktursignalerna för inledningen av 2015 får sammanfattas som positiva i termer av den svaga återhämtningen. Mest påtagliga är att de ljusglimtar för Europa som sakta verkar vara på väg att vakna till liv.

Exempelbild

Centralbankerna sitter fortsatt i förarsätet, bland annat genom Riksbankens besked om att bli den första centralbanken att införa en negativ styrränta.

Negativa räntor tvingar investerare att ta mer risk – finns det värde kvar på aktiemarknaden?

Den starka utvecklingen på börserna världen över kan inte tillskrivas den precis avslutade rapportsäsongen som varit odramatisk. Förväntningarna infriades förvisso, men trenden om en svag vinsttillväxt består. Istället får den starka börsutvecklingen fortsatt tillskrivas bristen på alternativavkastning när räntorna rör sig under nollstrecket. Vi anser dock att börserna fortfarande erbjuder värde ur just ett relativt perspektiv

Det är dock viktigt att poängtera vikten av att fortfarande ha en balanserad fördelning mellan räntor och aktier, för även om obligationspriser och aktier går i samklang just nu så lär den samvariationen få ett abrupt slut när riskerna ökar. Avkastning hämtas därmed från aktievikten och styr fortsatt risknivån via räntevikten. Företagskrediter förblir neutralviktade.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype