Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-06-02

Månadens fråga: Många har inte möjlighet att buffertspara

En majoritet - knappt sex av tio svenskar - har en sund och hållbar ekonomi. Det betyder att de kan spara regelbundet och har en buffert för oförutsedda händelser. Men så många som var fjärde person kan inte sätta undan 10 procent av sin nettolön varje månad. Det framgår av vår samarbetspartner Swedbanks webbundersökning ”Månadens fråga”.

Exempelbild

- Det är positivt att så många faktiskt har en sund och hållbar ekonomi, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Det är viktigt att spara ihop till en buffert så man står bättre rustad om något skulle hända.

Det finns olika sätt att definiera en sund och hållbar ekonomi. En definition är att man kan spara 10 procent av sin lön efter skatt varje månad, att man har motsvarande två månadslöner efter skatt på banken och att man kan bo kvar i sitt boende i ett år om något oförutsett, såsom arbetslöshet eller långvarig sjukdom, skulle inträffa.

I en webbundersökning ställde vår samarbetspartner Swedbank frågan till hushållen om de har en sund och hållbar ekonomi utifrån dessa kriterier. Av de över 900 svarande uppger majoriteten att de har en sund och hållbar ekonomi, det vill säga de uppfyller samtliga tre kriterier. Andelen är högre bland män än kvinnor.

Var femte riskerar att behöva flytta

Men resultatet visar också att så många som var fjärde hushåll inte kan spara 10 procent av sin lön varje månad. Och var tionde uppfyller inte kriterierna för en hållbar ekonomi, det vill säga kan spara 10 procent av sin lön, har sparkapital på banken eller kan bo kvar i sitt boende om något oförutsett, såsom till exempel arbetslöshet eller långvarig sjukdom, skulle inträffa.

Av de som svarade nej på frågan om de hade en sund och hållbar ekonomi uppgav över 60 procent att de inte hade motsvarande två månadslöner på banken. Knappt sex av tio kunde inte spara 10 procent av sin nettolön varje månad och mer än 40 procent skulle inte kunna bo kvar i sitt boende i 12 månader om de till exempel blev arbetslösa.

- Det är ju inte bra att var fjärde hushåll inte kan spara 10 procent av sin nettolön och att var tionde är ekonomiskt utsatt, fortsätter Arturo Arques. Har man svårt att spara pengar varje månad kan ett alternativ vara att se över sina försäkringar och teckna en inkomstbortfallsförsäkring. En sådan ger ett visst skydd vid arbetslöshet och sjukdom.

Bland de med låga inkomster uppger färre än 40 procent att de har en sund och hållbar ekonomi. Av höginkomsttagarna uppger i stället tre fjärdedelar att de har det.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype