Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-11-06

Södra Dalarnas Sparbank finansierar medicinsk utrustning för 1,3 miljoner kronor till Avesta Lasarett

Södra Dalarnas Sparbank kommer att skänka 1.3 miljoner kronor till Avesta Lasarett för att finansiera strategisk sjukvårdsutrustning under förutsättning att landstingsstyrelsen beslutar att ta emot medlen. Det sker inom ramen för Sparbankens samhällsnytta Tro, Hopp & Klöver, i syfte att utveckla det lokala samhället.

Exempelbild

Avesta lasarett är unikt då merparten av personalen är fast anställd. Det säkerställer hög kompetens och gör också att dyra lösningar med stafettläkare inte behövs. På lasarettet finns också specialistkompetens som inte fullt ut kan utnyttjas genom brist på relevant utrustning.

Medlen är dels avsedda till inköp av en ny ultraljudsapparat som möjliggör snabbare diagnos i akuta, ibland livshotande, situationer. Därtill kommer en maskin (”Lucas”), för hjärt- och lungräddning vid såväl akutmottagningen som under transport till och mellan sjukhus.

Den andra stora delen går till en ny så kallad endoskopistapel, för kameraundersökning av mage och tarm (viktig för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer). På Avesta Lasarett finns läkare med erkänd specialistkompetens, inom gastro- och koloskopi. Genom den nya utrustningen kan specialistkompetensen utnyttjas och väntetider kan systematiskt betas av för innevånare i såväl Dalarna som i närområdet. Därutöver kommer det även bidra till att minska merkostnaderna för att skicka patienter till kliniker främst i Stockholm.

Sammantaget kommer den nya utrustningen att stärka lasarettets profil som ett närsjukhus med dygnet runt öppen akutmottagning, med en växande verksamhet i valda specialistområden. Till saken hör att Avesta redan lyckats bredda sitt patientunderlag genom avtal med landstinget i Västmanland.

Citat:

Marie-Louise Albertsson:

Vi är mycket glada över att Södra Dalarnas Sparbank med sin insats visar lasarettet både uppskattning och förtroende. En modern och mobil ultraljudsapparat är väldigt viktig för att kunna driva en effektiv medicinsk akutvård. Lasarettet får nu ännu bättre möjligheter att kunna ge rätt vård på rätt nivå, i nära samarbete med de stora akutsjukhusen i Falun, Västerås och Uppsala.

Med den nya endoskopistapeln kan vi korta köerna, och snabbare sätta diagnos och starta behandling. Dessutom gynnar ytterligare en stapel i Avesta hela Dalarna.

Mirja Herrdin:

För oss är samarbetet med Avesta lasarett ett ovanligt men naturligt steg. I vår helhetssyn på vad som skapar ett bra liv för alla som bor och verkar i Södra Dalarna är Avesta Lasarett en viktig pusselbit. Det bekräftas också av de senaste månadernas starka uppslutning bakom lasarettet, inte minst från näringslivet i regionen.

Banken är beroende av ett växande och välmående lokalsamhälle, där människor inte bara vill bo kvar utan rentav vill flytta till. Dit hör ett sjudande näringsliv, ett rikt utbud av kultur och fritid, en god samhällsservice och en modern och fungerande välfärdssektor – som också är en växande arbetsmarknad med stort kunskapsinnehåll.

Satsningen är i linje med den stora spännvidd vi vill se i vårt samhällsstödjande arbete. På senare tid har det omfattat allt från skolprojekt i Säter, projekt för centrumutveckling i Avesta och Hedemora till en uppmärksammad satsning på integration av nyanlända, ihop med Röda Korset.

Fakta:

Avesta Lasarett är ett närsjukhus med akutmottagning och specialistvård. Behandlar 20 000 patienter på akutmottagningen, har ca 5 000 planerade läkarbesök på mottagningen och ca 4 000 vårdtillfällen i slutenvård. Avesta Lasarett har 220 medarbetare och årliga intäkter/budget på 220 Mkr.

Södra Dalarnas Sparbank är en genuin sparbank med verksamhet inom Hedemora, Säter och Avesta kommuner. Banken har 23 000 kunder, 42 medarbetare och en balansomslutning på närmare 3 miljarder kronor.

En betydande del av överskottet (som de senast decenniet legat runt 2 Mkr årligen) återgår till det omgivande samhället inom ramen för bankens sponsring och samhällsnytta Tro, Hopp & Klöver.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype