Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2015-12-03

Tips inför årskiftet

Regeringens budget för nästa år har ännu inte röstats igenom i riksdagen vilket gör att det finns en del oklarheter inför 2016. Men det finns ändå en del saker att tänka på för att undvika olika fallgropar. Det gäller allt från räntebetalningar, skattereduktioner, RUT och ROT till tidsplaner och årsbesked.

Nedan är några matnyttiga tips inför 2016.

Jämkning och fördela räntebetalningar

Se över eventuell jämkning om något har ändrats, till exempel ökat eller minskat bolån. Om två eller fler delar på ett lån är det bra att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddelas banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.

Kvitta vinster och förluster

Kapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster. Därför kan det vara bra att, om kapitalvinster gjorts under året, sälja av innehav som har gått med förlust. Då sker en skattemässig justering av vinst mot förlust. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalvinst. Tänk också på att skatten på fonder tas ut den 1 januari, så står man inför att sälja sina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.

Skattereduktioner

Skattereduktion medges för gåvor till ideell verksamhet godkänd av Skatteverket. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och max 1 500 kronor, motsvarande gåvor på 6 000 kronor. För gåvor under 2 000 kronor på ett år medges ingen skattereduktion.

ROT och RUT

Skattereduktionen medges för belopp som betalats ut under det år som deklarationen avser. Om arbete utförts under 2015 men betalas först 2016, kommer skattereduktionen medges i deklarationen man lämnar in i maj 2017. Vill man få reduktionen under 2016 måste betalningen göras innan årsskiftet. För att medges skattereduktion måste man ha en viss inkomstskatt att kvitta reduktionen mot.

Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgift

Kapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och en underskott av kapital. I så fall är det bättre att omfördela låneräntorna mellan sig. Görs det nu förtycks det i deklarationen, men det går även göra i deklarationen i maj.

Studiemedel

Kapitalinkomst ingår i underlaget vid bedömning av rätten till studiemedel. För den som ligger på gränsen att få studiemedlen reducerade innevarande år bör därför avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskifte

Mer informationen

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype