Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-02-15

Avesta Lasarett får ta emot 1,3 miljoner av Södra Dalarnas Sparbank till inköp av strategisk medicinsk utrustning

Beslutet att tacka ja till Södra Dalarnas Sparbanks gåva togs på årets första sammanträde i Landstingsstyrelsen måndagen den 15 februari och Avesta Lasarett kan nu se fram emot ny och modern sjukvårdsutrustning till ett värde av 1.3 miljoner kronor. Detta sker inom ramen för Sparbankens samhällsnytta Tro, Hopp & Klöver, i syfte att utveckla det lokala samhället.

Från vänster: Marcus Carlsson, Marie-Louise Albertsson, Mirja Herrdin, Lars Isacsson och Per-Inge Nyberg.

Medlen är dels avsedda till inköp av en ny ultraljudsapparat som möjliggör snabbare diagnos i akuta, ibland livshotande situationer samt ett videolaryngoskop för säkrare akuta intubationer. Därtill kommer en maskin (”Lucas”), för hjärt- och lungräddning vid såväl akutmottagningen som under transport till och mellan sjukhus. Den andra stora delen går till en ny så kallad endoskopistapel, för kameraundersökning av mage och tarm (viktig för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer).

Genom den nya utrustningen kan specialistkompetensen utnyttjas och väntetider kan systematiskt betas av för innevånare i såväl Dalarna som i närområdet. Sammantaget kommer den nya utrustningen att stärka lasarettets profil som ett närsjukhus med dygnet runt öppen akutmottagning, med en växande verksamhet inom valda specialistområden.

Citat:

Marie-Louise Albertsson:
Vi är naturligtvis mycket glada över landstingsstyrelsens beslut att tacka ja till gåvan från Södra Dalarnas Sparbank som med sin insats visar Avesta Lasarett både uppskattning och förtroende.

Vi har med spänning inväntat beslutet och ser nu fram emot att få köpa in den nya utrustningen som kommer göra att lasarettet snabbare kan ställa diagnos, starta upp behandling och därmed bidra till att rädda fler liv samtidigt som det kortar vårdköer i såväl Dalarna som närliggande län.

Nu får Avesta Lasarett ännu bättre möjligheter att kunna ge rätt vård på rätt nivå, i nära samarbete med de stora akutsjukhusen i Falun, Västerås och Uppsala.

Mirja Herrdin: 
Beslutet att Avesta Lasarett får ta emot bankens gåva är mycket efterlängtat och glädjande. Lasarettet är en viktig pusselbit för vad som skapar ett bra liv för alla som bor och verkar i Södra Dalarna. Satsningen på 1,3 miljoner till strategisk medicinsk utrustning är därmed helt i linje med bankens samhällsstödjande arbete, Tro, Hopp & Klöver.

Som lokal Sparbank vill vi bidra till ett växande och välmående lokalsamhälle, där människor inte bara vill bo kvar utan rentav vill flytta till. Dit hör ett sjudande näringsliv, ett rikt utbud av kultur och fritid, en god samhällsservice och inte minst en modern och fungerande sjukvård.

Vi på Södra Dalarnas Sparbank är stolta över att på detta sätt få bidra till att rädda liv, arbetstillfällen och ett starkt välmående lokalsamhälle.

Fakta:

Avesta Lasarett är ett närsjukhus med akutmottagning och specialistvård. Man behandlar årligen 20 000 patienter på akutmottagningen, har ca 5 000 planerade läkarbesök på mottagningen och ca 4 000 vårdtillfällen i slutenvård. Avesta Lasarett har 220 medarbetare och årliga intäkter/budget på 220 Mkr.

Södra Dalarnas Sparbank är en genuin lokal sparbank med verksamhet inom Hedemora, Säter och Avesta kommuner. Banken har 23 000 kunder, 42 medarbetare och en balansomslutning på närmare 3,5 miljarder kronor.

En betydande del av överskottet (som de senast decenniet legat runt 2 Mkr årligen) återgår till det omgivande samhället inom ramen för bankens sponsring och samhällsnytta Tro, Hopp & Klöver.

Presskontakt

Catarina Wahlert, Södra Dalarnas Sparbank
Telefon: 0225-358 01
E-mail: catarina.wahlert@sodradalarnassparbank.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype