Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-06-01

Knappt hälften av företagarna sparar inte till sin pension

Är du företagare? Då är det viktigt att du tar ut delar av din inkomst som lön och inte enbart i form av utdelning. Detta då den allmänna pensionen grundas på arbetsinkomst och inte kapitalinkomst. Detta är dock långt ifrån alla som gör detta. Det visar en undersökning som vår samarbetspartner Swedbank gjort, tillsammans med Sifo, där 1000 företagare deltagit.

- Nästan hälften av företagarna utan anställda sparar inte till sin framtida pension. Andelen är högre bland de som driver sitt företag som enskild firma och något lägre bland de som driver det som aktiebolag, säger Fredrik Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna.

Det är alltså många som saknar pensionssparande, men 53 procent av företagare utan anställda har ändå ett sparande avsett för sin framtida pension. Bland de som sparar till sin pension är det lika många som sparar i tjänstepension eller pensionsförsäkring som i annat långsiktigt sparande.

- För privatpersoner har avdragsrätten för pensionssparande slopats, men företagare har fortfarande den möjligheten. Företaget får sätta av upp till 35 procent av din lön, med ett tak på avsättningen på 10 prisbasbelopp. Det är en bra möjlighet för företagaren att spara till sin pension.

Nio procent bland företagarna med aktiebolag och fyra procent bland de med enskild firma uppger att de har sitt företag som pensionssparande. Det kan finnas en fara i att förlita sig på sitt företag som pensionssparande. Dels finns det en risk i att man är beroende av att sälja sitt företag vid en given tidpunkt, när man ska gå i pension, dels kan man ha en övertro till värdet av företaget.

Vanligaste orsakerna till att man inte sparar till sin pension är att man inte har råd respektive att man tycker att det är kort tid kvar tills man planerar att gå i pension. Andelen som inte har råd är högre bland de med enskild firma än de med aktiebolag.

Tipsen för en god pension

Två tredjedelar av företagarna tror att de kommer att klara sig på sin pension, bland de med aktiebolag är andelen ännu högre. Det är dubbelt så många bland de med enskild firma som uppger att de aldrig kommer att klara sig på sin pension.

- I vissa branscher har man svårare att spara till sin pension än i andra, både till den allmänna pensionen och i ett privat pensionssparande. Har man en lägre lön under sitt arbetsliv får man också en lägre inkomst som pensionär, säger Fredrik Jutnäs som också avslutar med några tips till företagarna:

  • Tänk på att ta ut en lön upp till brytpunkten för statlig skatt, det vill säga 37 000 kronor per månad, om du har möjlighet. Den allmänna pensionen bygger på din arbetsinkomst, inte din kapitalinkomst.
  • Betala in till tjänstepension. Inbetalningen är avdragsgill för företaget och du tryggar pengar till din pension.
  • Om dina avsättningar, max tio prisbasbelopp, till tjänstepension i slutet av året inte uppgår till 35 procent av inkomsten kan du med fördel göra en extrainbetalning om ekonomin i företaget tillåter det.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype