Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2016-11-10

Möt Ann Lund – eldsjäl i Hedemora Handlingskraft

Ann är en viktig drivkraft för att utveckla näringslivet i Hedemora kommun. Just nu arbetar hon för fullt med att slå ihop Hedemoras företagsföreningar för att bilda den nya organisationen Hedemora Handlingskraft. Den nya föreningen ska leda till bättre samarbete, mer engagemang och ökad handlingskraft för Hedemoras näringsliv.

Exempelbild

Hur långt har ni kommit med att bilda Hedemora Handlingskraft?
Hedemora Handlingskraft bygger på att öka delaktigheten och bredda engagemanget bland Hedemoras företagare. Vi arbetar för fullt med att informera och marknadsföra projektet genom olika aktiviteter, bl a lanserades vår hemsida i början på okt. Besök gärna www.hedemorahandlingskraft.se

Hur kommer man som kommuninvånare att märka av Hedemora Handlingskraft?
Vi ser att det finns många eldsjälar som jobbar ideellt i föreningar i Hedemora, både med styrelseuppdrag och samtidigt med olika aktiviteter. Hedemora Handlingskraft kommer att göra det lättare för flera kommuninvånare att delta i föreningar, genom arbetsgrupper med avgränsade uppdrag efter intresse och under kortare tid. Man behöver inte sitta på ett tungt styrelseuppdrag för att vara en viktig del i det ideella föreningslivet. Istället för att få ska göra mycket kan många göra mer.Kommuninvånare kommer också se mer av samarbeten mellan företag i form av lokala mässor mm.

Kommer Hedemora Köpmannaförening, Företagarna, Hedemora Näringslivs Intressenter och Hedemora Industrigrupp att finnas kvar?
Tanken är att företagsföreningen Hedemora Näringslivs Intressenter ska namnändras till Hedemora Handlingskraft. Verksamheterna i de olika föreningarna kommer att genomföras som samarbeten i Hedemora Handlingskraft. Det viktiga är att föreningen Hedemora Handlingskraft får flera engagerade medlemmar som utför aktiviteter efter intresse, att flera samverkar i arbetsgrupper och att nya förslag och idéer lyfts fram.

Du är ju själv företagare, vad är det roligaste med att vara sin egen?
Friheten och känslan av att man arbetar för sig själv, att man bestämmer själv och tar egna beslut, gör saker som man vill och samtidigt har möjligheten att tjäna pengar. Något som är roligt i mitt företagande är att jag träffar många andra företagare som oftast är positiva, kreativa människor som ser möjligheter. Det ger mig energi.

Om du får drömma, hur ser Hedemoras näringsliv ut om 5 år?
Ett näringsliv med stor framtidstro! Flera växande företag, utökad handel och nyetableringar som i sin tur gett flera arbetstillfällen och en befolkningsökning. Näringslivet har en bra samverkan med kommunens politiker och tjänstemän och dessa har en bra attityd och förståelse för företagandet. Hedemora är en attraktiv ort att driva företag och att bo i. Företagarna ser varandra som samarbetspartners snarare än konkurrenter.

Vi önskar er lycka till med Hedemora Handlingskraft!

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype