Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.


Var fjärde svensk kommer inte att klara sig på sin pension

Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension. Andelen är ännu högre bland kvinnor. Trots det uppger fyra av tio att de inte sparar privat till pensionen. Det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.*

Exempelbild

- Inom vissa branscher är andelen som upplever att de kommer ha svårt att klara sig respektive inte klara sig alls på pensionen ännu högre. Bland sjuksköterskor och de som arbetar inom handel och restaurang är den nästan hälften, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Fler sparar men många är ointresserade av sin pension

Intresset för att spara till sin pension ökar. Över hälften (54 procent) av svenskarna uppger att de sparar privat till sin pension, jämfört med 45 procent 2016. Intresset ökar i alla åldersgrupper. Men många är ändå fortfarande ointresserade av sin framtida pension.

I dagarna börjar det orangea kuvertet med det årliga pensionsbeskedet skickas ut till privatpersoner. Tre av fyra öppnar det, men nästan var femte är ändå helt ointresserad av det, ännu fler bland yngre och låginkomsttagare.

- Många är oroliga för sin framtida pension. Men om du börjar spara tidigt kan även mindre avsättningar varje månad växa till en ansenlig summa till den dagen du går i pension fortsätter Arturo Arques.

En klar majoritet uppger att de tycker det är svårt att spara till sin pension. Bland kvinnorna är andelen nästan sju av tio.

Inkomsten spelar stor roll

Med högre inkomst ökar intresset för pensionssparande. Höginkomsttagare har högre kunskap om pensionssystemet och om den egna pensionen. De tror också i högre utsträckning att de kommer att klara sig bra på sin pension.

Bland unga är andelen som tycker det är tråkigt med pension lägre än bland genomsnittet. De unga tycker också i mindre utsträckning att det är svårt.

- Det kanske är ett tecken på att de unga har förstått vikten av att spara till sin framtida pension och det är i så fall mycket positivt. De yngre har mindre kunskap om pensionssystemet och sin egen pension, det kan vara en anledning till att de inte upplever det lika svårt som andra åldersgrupper, fortsätter Arturo Arques.

*Undersökningen gjordes i januari 2017, i undersökningen deltog 3 000 personer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype