Avslutade projekt

För oss är samhällsengagemang en hjärtefråga. Vi är med och utvecklar Södra Dalarna till en livskraftig region som människor väljer att leva och verka i. Därför ger vi tillbaka en del av vårt överskott till projekt som bidrar till en positiv utveckling och ökad tillväxt i Avesta, Hedemora och Säters kommuner. Det kan gälla kultur, idrott, föreningar, samhälle, näringsliv eller annat som bidrar till ett levande samhälle. Här kan du se alla avslutade projekt som vi varit med och bidragit till.

Fotbollen öppnar gränser

Projektägare: IFK Hedemora Fotboll
Eldsjälar: Kent Hedin
Tidsplan: 2014-03-01 - 2017-02-28
Beviljade medel:169 500 kr

Syfte och ändamål

Hedemora kommun tar emot runt 650 nyanlända personer varje år och är den kommun i Dalarna som tar emot flest nyanlända. För att personer snabbare ska komma in i samhället driver IFK Hedemora Fotboll projektet “Fotbollen öppnar gränser”. Projektets huvuddelar är rekrytering av ledare, utbildning av spelare och ledare i föreningskunskap och integration. I dagsläget tränar ca 30 personer tillsammans varje vecka.
Syftet med själva projektet är att förbättra integrationen i Hedemora samtidigt som kvantiteten och kvaliteten i verksamheten ökar genom rekrytering av deltagare och ledare för gruppen nyanlända.

Mål

  • Fördelningen ska vara 50% flickor och 50% pojkarna
  • Antalet nyanlända ungdomar och vuxna ska öka med 20 deltagare/år dvs. totalt 60 personer.
  • De nyanlända ska ges utbildning i hur en ideell förening fungerar i Sverige – stadgar, styrelse, ekonomi, jämställdhet m.m.
  • Erbjuda gemensamma aktiviteter för alla medlemmar i föreningen

Resultat

Det har funnits en bra utveckling inom projektet. Tre spelare är hjälptränare i föreningen och fyra stycken har utbildat sig till domare. En spelare har gått vidare i tränarutbildning och har nu genomgått B-diplom. Förhoppningarna finns att spelaren en dag ska kunna träna seniorverksamheten. Det startar i snitt tre nya spelare varje månad.

Södra Dalarnas Sparbank finansierar medicinsk utrustning

Projektägare: Södra Dalarnas Sparbank
Tidsplan:Utrustningen levereras under hösten 2016
Beviljade medel: 1 300 000 kr

Syfte och ändamål

Vi har skänkt ny och modern sjukvårdsutrustning till Avesta Lasarett till ett värde av 1.3 miljoner kronor. Detta sker inom ramen för Sparbankens samhällsnytta Tro, Hopp och Klöver, i syfte att utveckla det lokala samhället.
Medlen är dels avsedda till inköp av en ny ultraljudsapparat som möjliggör snabbare diagnos i akuta, ibland livshotande situationer samt ett videolaryngoskop för säkrare akuta intubationer. Därtill kommer en maskin (”Lucas”), för hjärt- och lungräddning vid såväl akutmottagningen som under transport till och mellan sjukhus. Den andra stora delen går till en ny så kallad endoskopistapel, för kameraundersökning av mage och tarm (viktig för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer).
Genom den nya utrustningen kan specialistkompetensen utnyttjas och väntetider kan systematiskt betas av för innevånare i såväl Dalarna som i närområdet. Sammantaget kommer den nya utrustningen att stärka lasarettets profil som ett närsjukhus med dygnet runt öppen akutmottagning, med en växande verksamhet inom valda specialistområden.

Restaureringen av Rasjön

Genom ett innovativt, nytänkande och naturharmoniskt vattenprojekt har Rasjöns Intresseförening arbetat för att restaurera Rasjön mellan Stora Skedvi och Gustafs.

Genom åren har sjön drabbats hårt av konsekvenserna från jordbruket och varit död från 3-4 meters djup. Projektet gick ut på att öka syrehalten i sjön genom att leda ut syrefattigt bottenvatten i frånloppet och därmed kunna behålla det syrerika ytvattnet i sjön.

Restaureringen har gett möjlighet för fiske och för kringliggande verksamheter. Mätvärdena visar att projektet gett resultat med ökad syrehalt.

Resultat

Syresättningen i sjön har ökat och det går nu att bada i sjön igen.

Tidsperiod

2011-07-01 – 2013-12-31

Dramatiserade visningar kring Husbyringen

För att göra både Hedemora kommun och Husbyringen ännu mer attraktivt för turister ordnade Smedby Bygdegårdsförening dramatiserade visningar kring Husbyringen sommaren 2012. Istället för en traditionell guidning lyfte skådespelare fram den lokala historien.

Resultat

Tio föreställningar genomfördes och totalt 478 biljetter såldes. Det finns en början till ett årligt projekt som kan utökas till att beröra flera områden kring Husbyringen.

Tidsperiod

2011-11-01 – 2012-08-15

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype