Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.


Småföretagarna i Dalarnas län är positiva till utvecklingen, så är även vi. Södra Dalarnas Sparbank förstärker sin organisation inom företagssegmentet

Exempelbild

Välkommen till Södra Dalarnas Sparbank Liselotte Åkerlund-Andersson och Carina Eriksson


Konjunkturläget i Dalarnas län har förbättrats sedan förra året, vilket placerar länet på den övre halvan i jämförelse med andra län. Och prognosen för lönsamheten är en fortsatt positiv utveckling. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna den 11 juni 2018.

För andra året i rad sjunker den samlade konjunkturindikatorn bland småföretagare i Sverige och den ligger nu en bit under det historiska genomsnittet. I Dalarnas län har den däremot fortsatt att gå framåt. Inför det kommande året är förväntningarna att konjunkturen i länet ska förstärkas ytterligare. Orderingången för länets småföretag har haft en stark utveckling det senaste året, 46 procent av företagarna uppger att de haft en ökad orderingång. Detta skiljer sig från riksgenomsnittet som tvärtemot haft sett orderingången mattas av.

  • Det är härligt med framtidstron bland våra företag! Företag som anställer och där skatteintäkterna från de anställda bidrar till välfärdsbyggandet i hemkommunen. Men ett fortsatt stort tillväxthinder är att hitta rätt personal – här behöver vi hitta former för att bland annat förbättra möjligheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens och utbildnings, säger Lisbeth Hedin-Sahlin, regionchef Företagarna Dalarna.

  • Som vi ser i rapporten har företagarna i Dalarna en stor vilja att investera för framtiden. Årets Småföretagsbarometer visar också att företagen räknar med fortsatt god lönsamhet. För oss som bank är det viktigt att ligga nära våra kunder i de här frågorna och möta deras behov av att diskutera affärsmöjligheterna i deras företag, säger Jonas Nyberg Affärsrörelsechef på Södra Dalarnas Sparbank.

Många tackar nej till order men fler ser möjlighet att expandera

Hela 40 procent av företagarna i Dalarnas län tackade under året nej till order. Den främsta anledningen var att man har fullt upp, det säger mer än varannan företagare. Många uppger också arbetskraftsbrist som orsak. En del företag svarar att det finns brist på råvara eller material hos företaget för att möta uppdraget. Efter en nedgång förra året ser nu åter länets företagare godare expansionsmöjligheter. Det som kan motverka den här utvecklingen är bristen på lämplig arbetskraft som av företagarna anses vara det främsta tillväxthindret. Men även tuff konkurrens samt lagar och myndighetsregler upplevs som hinder för tillväxt.

För mer information:

Läs hela Småföretagsbarometern för Dalarnas län

Fakta

Småföretagsbarometern har genomförts sedan 1985 och är Sveriges största och äldsta undersökning om småföretagarnas uppfattning och förväntningar om konjunkturen. Undersökningen omfattar cirka

4 000 företag inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att vi kan analysera utvecklingen både på bransch – och länsnivå. Intervjuerna har gjorts i samarbete med Novus. Småföretagsbarometern publiceras en gång om året.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype