Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2018-09-17

Barn och ungas månadspeng oförändrad sedan 2016

Tre av fyra barn och unga får månadspeng varje månad. För de flesta är månadspengen förknippad med något villkor, såsom att städa sitt rum eller sköta skolan. Efter en längre period där månadspengen ökat mer än föräldrarnas löner har den nu legat still sedan 2016. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Exempelbild

De flesta, tre av fyra, barn och unga får månadspeng varje månad. Andelen är högre ju äldre barnen är, vanligast är det med regelbunden månadspeng i 16-årsåldern. Då får mer än nio av tio egna pengar att bestämma över varje månad.

- Det är bra att så många unga tidigt får lära sig att hushålla med egna pengar, det har de nytta av hela livet, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Månadspengen har ökat under en längre period men är oförändrad senaste åren
De yngre barnen får 100 kronor per månad. I 13-årsåldern ligger månadspengen på 300 kronor, medan gymnasieungdomar ofta får motsvarande studiebidraget att bestämma över.Sedan 2011 har en 13-årings månadspeng ökat med 43 procent. Under samma period har den disponibla inkomsten för vanliga yrken ökat med 14 procent. Men de senaste två åren är månadspengen oförändrad för de flesta barn, medan föräldrarnas disponibla inkomst ökat med tre procent.

- De flesta lönehushåll har under en längre period haft en god reallöneutveckling. Det har oftast även gynnat barnen, men de senaste åren är månadspengen för de flesta barn faktiskt oförändrad, säger Arturo Arques.

Lagom mycket ansvar ger nöjdare barn
Över hälften av de unga är nöjda med sin ekonomiska situation. Mest nöjda är 19-åringarna och mest missnöjda är 16-åringarna. Barn och unga som sparar regelbundet, som får ta lagom mycket ansvar för sin egen ekonomi och som inte kan tjata till sig mer pengar från föräldrarna är mer nöjda med sin ekonomiska situation än genomsnittet.

Knappt hälften av de unga uppger att deras månadspeng tar slut innan månaden gör det. En tredjedel av barnen kan då få mer pengar om de tjatar om det, 15-åringarna är de som i störst utsträckning kan tjata till sig pengar (41 procent).

- Att ge mer pengar för att barnen ber eller tjatar om det hjälper dem inte att lära sig att hushålla med pengar. Och vår undersökning visar att de inte heller blir mer nöjda med sin ekonomiska situation då, fortsätter Arturo Arques.

Barn och månadspeng – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Ge barnen månadspeng som de själva får ta ansvar för. På så sätt lär de sig hushålla med pengar och förstå pengars värde.
    • Kom tillsammans överens om vad pengarna ska räcka till för att undvika bråk om pengar.
    • Om barnets pengar tar slut, ge inte mer. Då lär de sig inte att pengar är en begränsad resurs. När pengarna är slut så är de slut!
    • Om månadspengen är förknippad med villkor, som till exempel göra läxor och städa sitt rum, lär sig barnet skillnaden mellan gåva och ersättning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype