Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2018-10-05

Södra Dalarnas Sparbank startar stiftelse och ändrar associationsform

Beslutet att ombilda banken till ett bankaktiebolag med en stiftelse som ägare enligt 8 kap Sparbankslagen har fattats på två på varandra följande stämmor i stark majoritet. Sparbanksstämman den 11 april 2018 (18-2) samt extrastämman den 3 oktober 2018 (15-1).

Exempelbild

Frågan om ombildning har varit föremål för genomgång och analys av styrelsen i Södra Dalarnas Sparbank under 2016-2017. En enad styrelse har därefter lagt fram förslag att ombilda banken till ett bankaktiebolag med en stiftelse som ägare enligt 8 kap Sparbankslagen, till bankens huvudmän.

Under våren 2018 har frågan varit föremål för genomgång och diskuterats vid två separata Huvudmannamöten, Bokslutsgenomgången den 26 mars samt vid Delårsbokslutsgenomgången den 13 september.

Beslutet att ombilda banken till ett bankaktiebolag med en stiftelse som ägare enligt 8 kap Sparbankslagen har fattats på två på varandra följande stämmor i stark majoritet. Sparbanksstämman den 11 april 2018 (18-2) samt extrastämman den 3 oktober 2018 (15-1).

En ombildning från Sparbank till Sparbanksaktiebolag med stiftelse som ägare innebär att associationsformen ändras men inte Verksamhetsidén och Sparbankstanken. Banken fortsätter vara en kapitalförsörjare med lokal förankring och fokus på att främja den ekonomiska utvecklingen i verksamhetsområdet.

En ombildning skapar möjligheter för större utdelningar än idag vid goda resultat i banken eftersom utdelningen i och med ombildningen styrs av aktiebolagslagen och inte av sparbankslagen, vilket stärker den samhällsnytta banken bidrar med i verksamhetsområdet inom ramen för Tro, Hopp & Klöver.

Genom den utdelning som stiftelsen kommer få från Södra Dalarnas Sparbanks AB under åren kan den dessutom bygga upp ett eget kapital som den kan stödja banken med i händelse av behov. Då den enda aktieägaren utgörs av en stiftelse med motsvarande syfte som sparbanken försvinner inte utdelningen utanför verksamhetsområdet.

En ombildning innebär vidare att Banken lättare kan agera om den i framtiden skulle behöva ta in nytt externt kapital för att säkerställa sin fortsatta verksamhet. Detta till skillnad mot en Sparbank där möjligheter till externt kapitaltillskott är ytterst begränsade.

Beslutet att ombilda Södra Dalarnas Sparbank till ett Sparbanksaktiebolag med stiftelse som ägare enligt 8 kap Sparbankslagen innebär ingen organisatorisk förändring, utan är enbart ett byte av associationsform.

Bankens kunder påverkas inte av ombildningen på annat sätt än att samtliga kundavtal flyttas från Södra Dalarnas Sparbank till Södra Dalarnas Sparbank AB när ombildningsprocessen är klar och godkänd. Samtliga kunder kommer få en underrättelse av detta när ombildningen är klar.

En ombildning är en möjlighet att framtidssäkra Södra Dalarnas Sparbank i en tid när banken befinner sig i en ekonomisk stabil situation. Vilket på ett bättre sätt säkerställer att det finns en lokal bankaktör med lokalt fokus i Södra Dalarna.

Nu följer ett intensivt arbete närmaste månaderna med processen kring tillståndsansökan och bolagsbildning, under tiden fortsätter banken att verka som vanligt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype