Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

2018-10-26

Mindre andel av inkomsten läggs på boende idag än för tio år sedan

Trots högre priser lägger hushåll i bostadsrätt en mindre andel av sin disponibla inkomst på boende idag än för tio år sedan. Det är en följd av låga räntor och en god inkomstutveckling. Stiger räntan med två procentenheter skulle hushållen behöva lägga samma eller högre andel av sin inkomst på boendet som 2008.

Exempelbild

Lägre ränta på bostadslån och en god inkomstutveckling innebär att boendekostnadens andel av hushållens disponibla inkomster är lägre 2018 än 2008. Typhushåll som för tio år sedan la en tredjedel av sin disponibla inkomst på boendet lägger idag en femtedel.

- Tack vare lägre bolåneräntor och en god inkomstutveckling bor många bostadsrättsinnehavare billigare idag än för tio år sedan, säger Arturo Arques Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Högre löner och lägre bolåneräntor ger mer kvar i plånboken

Hushållens disponibla inkomster har sedan 2008 ökat med 34 procent. Under samma period har räntan på bostadslån sjunkit från omkring sex till runt två procent. Trots stora prisökningar på bostadsrätter har boendekostnadens andel av hushållets disponibla inkomster minskat. Utgår man från att hushållen idag amorterar två procent på bolånen lägger ett typhushåll i Stockholm en femtedel (22 procent) av sin disponibla inkomst på boendet, jämfört med en tredjedel (32 procent) för tio år sedan.

För ett typhushåll i Jönköping har andelen minskat från 18 till 16 procent. 2008 amorterade dock inte alla hushåll på sina bolån. Men den andel av sin disponibla inkomst som hushållet lägger på boendet inklusive amortering 2018 är i nivå med boendekostnadens andel exklusive amortering 2008.

- De flesta hushåll som äger sitt boende har idag bra marginaler när det kommer till boendekostnader tack vare högre löner och väsentligt lägre räntor på sina bolån. Men det gäller att vara medveten om att boendekostnader kan ändras över tid om till exempel räntor eller amorteringsregler ändras, säger Arturo Arques.

Högre belåning innebär högre räntekänslighet

Hushåll med en högre belåning är de som gynnats mest av den kraftiga räntenedgången, men det är också de som kommer att påverkas mest i händelse av att räntan går upp. En ränteuppgång på två procentenheter skulle innebära att de högst belånade bostadsrättsinnehavarna kan komma att få lägga mer än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet vid en amortering på två procent och vid tre procents amortering kommer boendekostnaden att utgöra 35 procent av hushållets disponibla inkomst.

- Bostadsrättsinnehavare med högre belåning i till exempel Stockholm är de som kommer att påverkas mest i händelse av att räntan stiger. För en långsiktigt hållbar ekonomi är rådet att passa på att bygga på sparbufferten och amortera nu när både möjligheten och förmågan finns, säger Arturo Arques.

Tips från Swedbank och sparbankerna – tänk på det här när du ska köpa bostad

  • Vid köp av bostad är det viktigt att tänka på att räntan varierar över tid och med stor sannolikhet kommer att höjas framöver.
  • Utgå från din egen ekonomi och hur stor andel av din inkomst du kan lägga på boendet. Ta även hänsyn till högre ränta.
  • Överväg att binda räntan på delar av bolånet om du har små marginaler i hushållsekonomin.
  • När du vet hur stor andel du kan lägga på ditt boende vet du gränsen för vad bostaden får kosta.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype