Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar - Ekonomisk statistik visar på fortsatt tillväxt

Fortsatt återhämtning i ekonomin gynnar börserna. Men det krävs också att företagen börjar leverera vinster enligt förväntningarna. Det menar Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank i veckans marknadskommentar.

Börsåret 2014 började starkt i januari, som ett resultat av fortsatt tro på en starkare ekonomisk tillväxt. När sedan flera bolagsrapporter visade sig svagare än förväntat och oron ökade för tillståndet i tillväxtmarknadsländerna föll börserna tillbaka. Förra veckan började dock börserna återhämta sig något. Förra veckan rapporterades även en mängd ekonomisk statistik. I fredags kom den viktiga arbetsmarknadsstatistiken från USA som var sämre än förväntad. Det ledde till oro att centralbankens nedtrappning av ekonomiska stimulanser går för fort fram.

- Den svaga statistiken gör inte att centralbanken Federal Reserve just nu ändrar någonting i sin plan vad gäller nedtrappningen av stimulanser, Statistiken behöver bli sämre än så här innan de eventuellt ändrar något. Men de kommer att vara mycket lyhörda för den ekonomiska utvecklingen framöver och justera om det behövs, säger Sara Arfwidsson.

Sämre i Kina men bättre i Sverige
Från Kina kom det siffror över inköpschefsindex som visade att tillverkningsindustrin saktar in på grund av sämre inhemsk efterfrågan och svagare efterfrågan från utlandet. Industristatistik från Sverige var däremot bättre än på länge och positivt är att det till stor del beror på en ökad orderingång. Även i euroområdet ser det positivt ut för tillverkningsindustrin och framför allt i Tyskland och Frankrike.
- Sammantaget kan vi säga att den ekonomiska statistiken visar att vi har en fortsatt tillväxt i ekonomin även om den är svag. Vi ser en återhämtning i Europa medan vi ser problem i tillväxtmarknaderna Och som vi tidigare påpekat så måste företagen leverera ökade vinster för att börsuppgången ska kunna fortsätta.

Relaterade länkar


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype