Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktier ger bättre avkastning än räntor

Månadskommentar från Swedbank: Starka inköpschefsindex i industriländerna visar att den globala konjunkturen fortsätter att utvecklas positivt. Medan börserna i Sverige och USA nu är relativt högt värderade gäller motsatsen för Europa.

I Sverige är det framför allt den privata konsumtionen som driver tillväxten, tillsammans med investeringar. Den långsamma återhämtningen i Europa fördröjer även återhämtningen i svensk industri. Indikatorer pekar dock på en ökad produktion under 2014.
- Den börsnedgång vi nu sett i samband med att flera stora företag visat något sämre vinster än förväntat ser vi som tillfällig, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank. Vi tror att börsen kommer att återhämta sig och stabiliseras när rapportsäsongen är över.

Fortsatt återhämtning

Europa visar på en allt bredare återhämtning, även om det är skillnader mellan de olika länderna. Den rapporterade statistiken visar på stigande inköpschefsindex och en tjänstesektor i tillväxt. Dessutom minskar de politiska spänningarna i Europa och räntegapet mellan exempelvis Tyskland och de mer problemtyngda länderna minskar, vilket är positivt.

Även USA visar fortsatt tillväxt. Federal Reserve fortsätter nedtrappningen av stödköp även i februari, vilket tyder på en allt stabilare ekonomi med minskat behov av stimulanser. Samtidigt innebär det att långa räntor förväntas stiga, något som kan dämpa utvecklingen på aktiemarknaden.

I Japan dämpas tillväxten av dyr import på grund av en svag valuta. Den planerade momshöjningen i april riskerar också att dämpa tillväxten. Den svaga valutan gör det dessutom svårare för utländska investerare att skapa avkastning på placeringar i japanska företag.

Övervikt för Europa

Vad gäller tillväxtmarknaderna så fortsätter de att ha en tillväxt under trend och många av länderna har även hög inflation. Den ökade ekonomiska stabiliteten i USA innebär dessutom att mer kapital söker sig dit och bort från tillväxtmarknaderna. En orolig penningmarknad i Kina och ökad valutaoro i flera tillväxtländer påverkar också negativt.

- Sammantaget ser vi att aktier fortsätter att vara en bättre placering än räntor även i fortsättningen, säger Sara Arfwidsson. Vi väljer att övervikta Europa, där börserna är relativt lågt värderade medan vi fortsätter att undervikta tillväxtmarknader.
- Eftersom vår prognos är att de långa räntorna kommer börja röra sig uppåt tar vi nu bort Obligationsfonden ur portföljen, avslutar hon.

Relaterade länkar

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype