Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Månadskommentar - Fortsatt stöd för aktier

Den globala statistik som kommit under februari har visat både bra och mindre bra siffror, men tendensen är att den globala ekonomin fortfarande återhämtar sig och de utvecklade ekonomierna leder återhämtningen. De långa räntorna har varit relativt oförändrade, till svagt uppåt under februari beroende på en något mer positiv aktiemarknad. Aktiemarknaderna har fortsatt att gå trots att bolagsrapporterna var något sämre än väntat på global nivå. Det framgår av vår samarbetspartner Swedbanks månadskommentar.

- Vi är fortfarande positivt inställda till aktier som vi tror kommer att ge en bättre avkastning än räntor framöver. Men vårt scenario om dyrare börser och lägre förväntad avkastning 2014 än 2013 ligger kvar. Det gäller att vinsterna i företagen ökar för att aktiemarknaden skall fortsätta att leverera under 2014, säger Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank.

Föredrar Europa framför andra regioner

Den europeiska ekonomin fortsätter att återhämta sig. BNP-utvecklingen för fjärde kvartalet inom eurozonen var till och med bättre än marknadens förväntningar. De största ekonomierna, Tyskland och Frankrike, visade båda starkare siffror än prognosen vilket i sig bådar gott för framtiden.

-Eftersom vi nu ser en hel del positiva signaler i Europa, framförallt relativt andra regioner, samt att de europeiska börserna är lägre värderade än exempelvis Sverige och USA, föredrar vi att ha en ökad andel europeiska aktieplaceringar i portföljen, säger MartinBolander.

Även den svenska konjunkturen fortsätter att förbättras, vilket visade sig i den starka BNP- siffran för fjärde kvartalet 2013. Den svenska börsen har stått emot de svaga bolagsrapporterna bra och var relativt stark i februari. Detta har samtidigt gjort att svenska börsen nu är något dyrare relativt andra marknader.

I USA fortsätter arbetslöshetsstatistiken att vara något sämre än vad centralbanken Federal Reserve förväntar sig, framförallt skapas det inte tillräckligt med nya jobb.

-En trolig anledning till den svaga statistiken på senare tid är det stränga vädret i USA under januari och februari. Framtiden får utvisa hurvida det är på det viset eller om den underliggande ekonomin också har blivit svagare.
Federal Reserve fortsätter att minska på sina stimulanser under våren så länge man inte ser att det blir en trendmässig försvagning av ekonomin

Tillväxtmarknader drabbas på flera sätt

Det har varit fortsatt prispress på råvaror under inledningen på året som påverkat en hel del tillväxtländer som Brasilien och Ryssland. Men också länder med underskottsproblem har fått en hel del ytterligare problem under senare tid framför allt beroende på återtagnde av stimulanser från USA. Krisen i Ukraina har också fått ryska börsen att sjunka kraftigt.

- Hur utvecklingen blir framöver är svårt att sia om, men under en tid har vi sett att kapitalet flyttar från tillväxtmarknader till mer mogna marknader och när det är oro i världen så brukar investerare rata mer riskfyllda regioner, som tillväxtmarknaderna kan betraktas som. Vi har under en tid varit negativt inställda till dessa marknader och har också en undervikt i våra rekommendationer, säger Martin Bolander

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype