Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Grön Kraft skapar vandringsleder i Garpenberg - 162 500 kr

Södra Dalarnas Samordningsförbund har beviljats 162 500 kr från Södra Dalarnas Sparbank till projektet Grön Kraft. Med skyltade vandringsleder i herrgårdsområdet i Garpenberg ska de lyfta fram och ta tillvara naturvärden och historiska värden.

Arbetet med att finna stigar, röja, märka ut lederna, ta fram skyltar med fakta om natur och bergsbruk är en del i rehabiliteringen för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Att få vara ute i naturen är en väl utforskad metod för att få människor närmare arbetslivet och så långt det är möjligt kommer all grupptid att förläggas utomhus. Projektet påbörjades i oktober och kommer att pågå i ett år framöver. Arbetet utförs på före detta Skogshögskolan i Garpenberg.

- Lederna kommer att berika bygden och ge ett värde för både boende och turister. Deltagarna får i sin tur en ökad livskvalitet genom att delta i ett socialt sammanhang där de får känna att de behövs och får arbetsuppgifter som de klarar av. De får större förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden, säger Lars Brandt, projektledare för Grön Kraft.

Läs gärna mer och följ Grön Krafts arbete på: www.facebook.com/gronkraft

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype