Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Månadskommentar: Globala konjunkturen fortsätter upp

Månadskommentar från vår samarbetspartner Swedbank: Såväl den globala tillväxten som den positiva utvecklingen på flertalet av världens aktiemarknader förväntas fortsätta. Störst potential finns i Europa, medan aktiemarknaderna i Sverige och USA nu är relativt högt värderade. Uppgången i långa räntor ser ut att dröja.

I Sverige rapporterar Konjunkturinstitutet att deras sk barometer visar att hushållen är optimistiska vad gäller den egna ekonomin medan siffrorna för tillverkningsindustrin tyder på en klar försämring. Detta, tillsammans med den fortsatt låga inflationen, talar för en sänkning av reporäntan vid Riksbankens möte i juli.

Positivt i Europa och USA

Även i Europa visar inköpschefsindex för tillverkningsindustrin på en viss försvagning medan motsvarande index för tjänstesektorn förbättrats. Flertalet inköpschefsindex ligger dock över 50, vilket talar för fortsatt ekonomisk tillväxt. De europeiska börserna är fortfarande lågt värderade. Fortsatt låg inflation gör att den europeiska centralbanken, ECB, förväntas sänka räntan ytterligare vid sitt möte i veckan.

I USA fortsätter centralbanken sin nedtrappning av stimulanser enligt plan. Såväl arbetsmarknadsstatistik som statistik för arbetsmarknaden kom in över förväntan och den amerikanska ekonomin fortsätter att förbättras samtidigt som börsen redan nu är relativt högt värderad.

Problem i Japan och Kina

Japan fortsätter att brottas med underskott i både handels- och bytesbalansen, svag yen och minskad konsumtion. Positivt är dock att ekonomin närmar sig inflationsmålet på två procent.

I tillväxtmarknadsländerna fortsätter problemen med obalanser i ekonomin. Fortsatta valutautflöden riskerar att pressa ner både valutor och börser. Kina rapporterade något bättre BNP än förväntat. Samtidigt innebär den ”grå kreditmarknaden” en ökad risk i ekonomin, särskilt för fastighetssektorn.

Den geopolitiska oron i form av konflikten mellan Ryssland och Ukraina har förvärrats ytterligare något under maj. 
- Hittills har konfliktens inverkan på de finansiella marknaderna varit begränsad, konstaterar Martin Bolander, marknadsstrateg på Swedbank. Ytterligare upptrappning skulle förändra bilden till det sämre men det är just nu inte vårt huvudscenario. Det verkar dock som att samtal nu kommit igång och en delbetalning är på väg avseende den obetalda gasräkningen till Ryssland och kanske man därmed kan skönja att en viss upptining är på gång.

Fortsatt övervikt för aktier

- Vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna vi sett under maj kommer att fortsätta, säger Martin, dock kanske med något mindre styrka. Låga räntor, fortsatta stimulanser från centralbanker och fortsatt vilja att investera i riskfyllda tillgångar ger stöd till aktiemarknaden.

Juni månads portfölj avspeglar en övervikt i Europa och en undervikt för Japan medan placeringarna i övriga marknader är neutrala. Eftersom uppgången i långa räntor dröjer rekommenderas Swedbank Robur Obligationsfond för räntedelen av portföljen, en placering med en längre löptid än vad som tidigare förordats.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype