Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Fortsatt tro på aktier, men Europa går trögare

Aktier är fortfarande en relativt sett bättre placering än räntor även om värderingen på många ställen nu är högre än tidigare. Fortsatt låga räntor och stimulanser från centralbanker är en del av förklaringen til bankens syn på fördelning mellan tillgångsslagen framöver.

Den globala konjunkturen fortsätter uppåt och bankens syn är att återhämtningen fortsätter ett tag till. Ekonomin i USA går något bättre än förväntat samtidigt som återhämtningen i Europas ekonomi bli alltmer utdragen.

-Vi ser att den ekonomiska utvecklingen i Europa går allt trögare. Chefen för den europeiska centralbanken har sagt att styrräntan kommer ligga på låga nivåer i minst 2,5 år framöver och förväntningarna i marknaden är att det kommer behövas ytterligare stimulanser, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Research vår samarbetspartner.

I USA fortsätter centralbanken att minska sina stimulanser, ett tydligt tecken på att återhämtningen i den amerikanska ekonomin fortsätter och att en räntehöjning kryper allt närmare. I Kina har det kommit bättre statistik under sommaren till stor del på grund av stimulanser från den kinesiska regeringen. Det är ändå en fortsatt inbromsning i ekonomin, trots en hel del positiva indikatorer under våren och sommaren.

- Idag är ekonomin i Kina nästan helt exportledd och Kina behöver gå mot en större inhemsk konsumtion för att minska sitt ekonomiska beroende av omvärlden. Omstruktureringen av ekonomin kommer att leda till lägre tillväxt under tiden den pågår

Den geopolitiska situationen har på senaste tiden förvärrats. Både i och med att konflikten i Gaza har tillkommit och att konflikterna i Irak och Ukraina förvärrats. Fram till augusti har konflikterna haft en begränsad inverkan på de finansiella marknaderna, men nu börjar marknaderna reagera. Geopolitiken i kombination med den långsammare än förväntade takten i tillväxten i framförallt Europa och Sverige gör att börserna under inledningen av augusti har gått ner. Börsen i USA har hållit emot bättre då tillväxten har fortsatt att utvecklas i en takt som till och med slår förväntningarna.

- Vi är fortfarande mer positiva till aktier än räntor då vi tror att aktier fortsatt kommer ge en bättre avkastning än räntor. Även om värderingen kommit upp, framförallt i USA, tror vi att låga räntor, fortsatta stimulanser från centralbanker och fortsatt vilja att investera i riskfyllda tillgångar ger stöd till aktiemarknaden, säger Sara Arfwidsson.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype