Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Veckokommentar: Starkare ekonomisk återhämtning i USA

Statistiken i USA fortsätter att komma in över förväntan. En stabilare återhämtning i USA bådar gott för den globala ekonomiska utvecklingen under andra halvåret. I Europa och Kina syns dock en inbromsning av tillväxttakten.

Framåtblickande statistik som kom förra veckan ger stöd åt en allt starkare återhämtning av USA-ekonomin. Både inköpschefsindex (PMI) och Philadelphia Federal Index (Philly Fed), som mäter förändringar i tillväxttakten i företagen, kom in starkare än väntat. 

- I senaste protokollet från centralbanken Federal Reserve ser vi att de börjar närma sig en överenskommelse kring hur de ska avsluta stimulansprogrammet. Även om det framgår att en höjning av styrräntan kan ske tidigare än väntat, har Janet Yellen varit mycket tydlig med att de kommer gå väldigt försiktigt fram för att inte lägga locket på den ekonomiska återhämtningen, säger Sara Arfwidsson, marknadsstrateg på Swedbank Research vår samarbetspartner.

Inköpschefsindex i Europa och Kina, som också presenterades förra veckan, kom in under förväntan. Siffrorna låg över 50 för de flesta marknader, vilket fortfarande indikerar tillväxt, men takten har avtagit. Frankrike är ett undantag, där låg indexet en bra bit under 50.

Den långsammare tillväxttakten i Europa ställer nu ännu större krav på ECB att stimulera ekonomin. Om stimulanser genomförs kommer det att ge stöd till aktiemarknaden.
BNP-utvecklingen i Europa var svagare än förväntat under första halvåret och den geopolitiska oron ökade. Detta medförde att många investerare sålde av riskfyllda tillgångar och tog hem vinst, vilket gav en tillfällig svacka på börserna. Under förra veckan hämtade sig börserna igen.

- Jag tror att vi ska se den senaste svackan som ett vinsthemtagningsscenario och ett köptillfälle, snarare än en signal att dra ner aktievikten. Vi har under den senaste veckan haft en bra börsutveckling runt om i världen. Det beror bland annat på den bättre statistiken från USA, men också på att den geopolitiska oron, i alla fall tillfälligt, har dämpat sig en aning. Vår syn på marknaderna är att aktier är fortsatt mer attraktivt än räntor, säger Sara Arfwidsson.

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype