Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ung livsstil i Hedemora

Alla skolelever i årskurs 7 i Hedemora får i september ett erbjudande om att delta i en satsning som ska uppmuntra dem att ta ställning mot tobak, alkohol och droger under högstadietiden.

Satsningen sker i nära samarbete mellan Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank och innebär att eleverna som börjar högstadiet erbjuds olika attraktiva förmåner i form av rabatter på caféer och i affärer i Hedemora, om man i samråd med förälder tecknar en särskild överenskommelse som gäller under hela högstadietiden.

Dessutom kommer en hel del fritidsaktiviteter arrangeras och utlottningar kommer att ske, bland annat har eleverna möjlighet att vinna körkort.Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank har en gemensam förhoppning om att en hög andel av de nyblivna 7:orna och deras föräldrar ska välja att delta i Ung livsstil och att det ska ge positiva upplevelser och långsiktiga hälsoeffekter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype