Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Internationella betalningar

Vilken lösning som passar ditt företag beror bland annat på hur många betalningar ni har, storleken, tidsaspekten samt villkoren på betalningarna. När du gör en betalning till utlandet ligger det i alla parters intresse att betalningen når betalningsmottagaren så fort som möjligt.

Banken har olika betallösningar för dina leverantörsbetalningar till utlandet. Valet av betallösning beror bland annat hur många betalningar ni har, storlek på betalningen, hur ofta betalningarna görs och om du känner mottagaren.

Med bankens olika betalningskanaler kan ditt företag skicka internationella betalningar i stort sett till hela världen.

Internetbanken

Med tjänsten internationella betalningar internetbanken skickar du betalningsuppdragen direkt när du registrerat betalningen i internetbanken. Banken bevakar sedan förfallodagen och utför betalningen på den dagen du önskar.

I Internetbanken kan man se aktuella och historiska betalningar. Betalningarna visas på listan med aktuella kontohändelser tills Swedbank fått kvittens från mottagande bank på att betalningen nått den mottagande banken, eller första bank i kedjan om betalningen passerar flera banker på sin väg till mottagaren.

För att mottagaren ska få betalningen så snabbt som möjligt ska IBAN och BIC anges där det är möjligt. Finns inte IBAN är det viktigt att du anger fullständiga uppgifter om mottagaren.
Banken väljer den för dig förmånligaste betalningstypen utifrån den information du anger om var din mottagare finns, vilken valuta du betalar i och när betalningen ska vara mottagaren tillhanda.

  • Registrera betalningen när du har tid – internetbanken är öppen dygnet runt
  • Internetbanken väljer den förmånligaste betalningstypen åt dig
  • Tilläggstjänster för dig med speciella krav på internationella betalningar

Pris

Europabetalning 1,50 kr/st
Europabetalning – urgent 150 kr/st
Internationell betalning – normal 50 kr/st
Internationell betalning – urgent 150 kr/st

Via fil

Med tjänsten Internationella betalningar via fil skickar du betalningsuppdragen på fil, tillsammans med andra betalningsuppdrag till banken eller Bankgirot för utbetalning.

Banken bevakar och utför betalningarna på de dagar som bestämts av ert företag.

Även kreditfakturor/kreditnotor hanteras och bevakas i denna tjänst.

Ni får löpande redovisning från banken om utförda betalningar och vilka uppdrag som finns registrerade för bevakning.

  • Integrerat med ditt affärssystem
  • Återrapportering via Internetbanken
  • Enkelt att hantera stora betalningsvolymer

Pris

Europabetalning 1,50 kr/st
Internationell betalning – normal 28 kr/st
Internationell betalning – urgent 150 kr/st

Anslut dig till tjänsterna

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype