Först – lite juridik

Ett UF-företag är inte en egen så kallad juridisk person. Det innebär att du och de andra som driver UF-företaget är personligt ansvariga för alla avtal som ingås för UF-företaget. Som omyndig kan man inte ingå avtal med banken, utan skriftligt godkännande av förmyndare. Därför rekommenderar vi, då det är möjligt, att företagets vd, firmatecknare och användare av banktjänster är myndiga.

Så här gör ni

  • Håll konstituerande möte
    Använd mallen för protokoll och dagordning för att få med rätt beslut och formuleringar. Se under Mallar på UF-sidan. 
  • Godkännande för omyndig
  • Omyndigs förmyndare ska skriva under blanketten Godkännande av avtal för omyndig avseende UF-företagande.
  • Fyll i ansökan för UF-företag
    Vi erbjuder lösningar utifrån varje företags behov. Fyll i frågorna i blanketten Ansökan för UF-företag så utförligt som möjligt så vi förstår hur vi kan hjälpa till på bästa sätt.
  • Efter att ni har skickat in formuläret kommer vi kontakta er inom fem arbetsdagar. Vi kommer då överens om en tid som passar er att komma in för signering av dokument. 

Lycka till som företagare!