Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Viktigt gällande teckningsrätt i föreningar

Mot bakgrund av att vi vill värna om säkerheten vid uttag av föreningars/organisationers bankmedel är det viktigt att banken har tillgång till aktuella uppgifter om vem eller vilka som har rätt att teckna firman i er förening/organisation.

För er som inte lämnat något protokoll under den senaste 12-månadersperioden ber vi er göra detta snarast möjligt.

Det är av största vikt att banken meddelas omedelbart efter en ändring av firmatecknare, allt för att minimera risken för obehöriga uttag.

Meddela även eventuell adressändring till oss.

Vi ber er därför att ni efter varje årsmöte lämnar in:

En bestyrkt kopia på årsmötesprotokollet, märkt med organisationsnr/kundnr. I årsmötesprotokollet ska det framgå vem eller vilka som äger rätt att teckna firman. Det är viktigt att namn och personnummer på firmatecknarna framgår samt att det är tydligt om teckningsrätten gäller var för sig eller gemensamt.

Framgår det inte vem eller vilka som tecknar firman i årsmötesprotokollet krävs att ni kompletterar med ett styrelseprotokoll där firmatecknare finns angivet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype