Att betala via autogiro

För att kunna dra premierna från ditt företags bankkonto behöver vi ett godkännande. Använd blanketten Autogiromedgivande. Premierna dras den första bankdagen varje månad, täckningskontroll görs dagen före. Om det inte finns täckning på kontot görs ytterligare tre dragningsförsök den månaden.

Blankett medgivande om autogiro

Att betala genom fakturering

Väljer ditt företag att betala genom fakturering får ni en faktura som förfaller den första i kommande månad.

Fakturaspecifikation

Samtliga försäkringar och de premier som ska betalas, redovisas i en månatlig fakturaspecifikation från Swedbank Försäkring. Detta gäller oavsett om ditt företag valt autogiro eller fakturering. Eventuella ändringar som inkommer under en månad regleras normalt på nästkommande faktura. Fakturaspecifikationen blir därför en god hjälp att hålla reda på eventuella förändringar. Autogiroaviseringen eller kopia på fakturan visas under ekonomisk översikt/elektroniska dokument i internetbanken företag.

Om premierna inte betalas i tid

Om premierna inte betalas i tid skickas en påminnelsefaktura. Betalas inte premierna trots påminnelsen, skickas en andra påminnelsefaktura. I samband med detta informeras även den försäkrade om de obetalda premierna. Om ingen betalning sker efter andra påminnelsen, avslutas faktureringen och riskskydden upphör att gälla. Detta gäller oavsett vilket betalningsalternativ ditt företag har valt.