Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Aktier och andra värdepapper

Utanför de vanliga bankkontona och fonderna finns det ett stort antal möjligheter till sparande. De vanligast formera är aktier, obligationer och strukturerade produkter även kallat SPAX eller Bevis. Precis som i övriga sparformer bestäms vad som passar dig av vilken risk du är villig att ta för att få möjligheten till en bra avkastning.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När ett aktiebolag bildas betalar stiftarna in ett aktiekapital. Om aktiebolaget är registrerat på en börs kan aktierna handlas av alla som vill. Börskurserna påverkas av många faktorer, men i botten är förstås företagets resultat den grundläggande kursfaktorn. Det är roligt och stimulerande att handla med aktier - men det underlättar om du är beredd att engagera dig i ditt sparande och att du följer med i aktiemarknaden.

  • Kan ge god avkastning, till högre risk
  • En aktie påverkas av både den globala ekonomin och resultatet för det enskilda bolaget
  • Analyser underlättar investeringsbeslut

Strukturerade produkter (SPAX och Bevis)

Strukturerade produkter är en sparform som passar dig som vill spara på kortare sikt eller dig med lite längre placeringshorisont. Avkastningen är knuten till en underliggande marknad – till exempel ett geografiskt område – eller olika tillgångsslag som aktier, räntor, krediter, råvaror eller valutor.

Det finns många strukturerade produkter att välja mellan med varierande risk och möjlighet till avkastning. SPAX Nu är Sparbankerna och Swedbanks namn på placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar trygghet vid nedgång med möjlighet vid uppgång. Du har potential till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika. Detta eftersom Sparbankerna och Swedbanks förbinder sig att betala tillbaka minst nominellt belopp, reducerat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. Bevis Nu har en högre risknivå och kan, beroende på dess sammansättning, ge avkastningspotential både vid uppåtgående, nedåtgående eller stillastående underliggande marknad.

Kontakta oss för mer information.

Obligationer

En obligation är ett räntebärande värdepapper. Praktiskt innebär ett obligationsköp att du lånar ut pengar till den som ger ut obligationen. Vanliga former av obligationer är Statsobligationer som ges ut av svenska staten, Företagsobligationer som ges ut av företag samt andra sorters obligationer som ges ut av större institutioner.

Även om obligationer i grunden är trygga och säkra placeringar är det förenat med vissa risker såsom kredit- och ränterisk. Kreditrisk innebär att obligationens utgivare som du lånat ut pengarna till helt enkelt inte kan betala tillbaka dessa. Vid köp av statsobligationer är denna risk relativt liten, men om du innehar en företagsobligation är denna risk något du måste ta hänsyn till. Ränterisk är risken för att räntan går upp och därmed drar ner obligationskurserna. Alla obligationer har en sådan risker men om du behåller obligationen hela dess löptid vet du vilken avkastning du kommer att få.

Mer information

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype