Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitalförsäkring

Är du företagare fnns det en mängd olika val när det gäller placering av företagets pengar. Oavsett om det gäller en investering för framtiden eller att trygga pensionen dör dig som företagare eller dina medarbetare.

 • Ge företaget handlingsutrymme genom att bygga upp en buffert.
 • Brett utbud av placeringsmöjligheter. Placera i fonder, aktier, SPAX eller andra värdepapper.
 • Sparandet i en kapitalförsäkring är schablonbeskattat.
 • Kapitalförsäkringen är en smidig pensionslösning som är ett bra komplement till tjänstepensionen.
 • Gör ditt val mellan en fond- eller depåförsäkring

Företagskapital

Har du överlikviditet så kan placera pengarna och då kan vår kapitalförsäkring Företagskapital passa er. Låt pengarna arbeta för er istället för att ligga på ett företagskonto.

Spara med engångsplaceringar eller löpande sparande i Företagskapital och bygg upp företagets buffert. Företagskapital ger möjlighet till god avkastning och den uppbyggda bufferten skapar även trygghet och handlingsfrihet längre fram i tiden. Pengarna kan exempelvis användas för överlikviditetshantering, framtida utdelningar eller investeringar.

Direktpension

Direktpension är en flexibel pensionslösning som exempelvis kan användas för att ge högre pension eller lägre pensionsålder. Välj mellan fond- och depåförsäkring.

Direktpension är en kapitalförsäkring som kan användas som extra pension till ledning eller nyckelmedarbetare och vid önskemål om tidigare pensionsålder än 55 år.

Insättning

För Företagskapital och Direktpension Fond finns inget krav på minsta insättning.

För Företagskapital och Direktpension Depå måste första insättningen vara minst 500 000 kronor. Företaget kan därefter välja att göra ytterligare inbetalningar utan övre eller nedre beloppsgränser.

Skatt och avdragsregler

Företagskapital och Direktpension är olika former av en kapitalförsäkring.

 • Inbetalningarna är inte avdragsgilla.
 • Utbetalningarna till företaget är skattefria.

För depåförsäkring gäller även:

 • Utbetald pension är avdragsgill i företaget enligt reglerna för pensionsutbetalning.
 • Den anställde (mottagaren av pensionen) betalar inkomstskatt på utbetalat belopp.
 • Särskild löneskatt på utbetald pension betalas av företaget.
 • Löneskatten är avdragsgill i företaget.

I stället för att betala kapitalvinstskatt på vinster och utdelningar dras en månatlig schablonskatt, så kallad avkastningsskatt, som tas ut inom försäkringen.

Sparandet beskattas schablonmässigt som om avkastningen var densamma som statslåneräntan med ett tillägg om 0,75 procent, som lägst 1,25 procent, enligt regler från januari 2016.

På denna fiktiva ”avkastning” betalar företaget 30 procent i skatt - oavsett om det verkliga värdet går upp eller ner.

Avgifter

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i fondförsäkring respektive depåförsäkring.

Typ av försäkring

Värde över 1 miljon

Värde under 1 miljon

Fondförsäkring

0,20 %

0,75 % + 120 kr / år

Depåförsäkring

0,20 %

0,40 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

 

Courtage* om 0,09 procent via internetbanken och 0,50 procent på bankkontor eller via 0771-33 44 33.

* Avser svenska och nordiska aktier.

Öppna en kapitalförsäkring

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype