Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ränteplaceringar

Räntemarknaden erbjuder en mängd olika intressanta placeringsalternativ för företag som aktivt vill hantera allt ifrån sin likviditet till sina långa placeringar. En ränteplacering kan variera mycket till sin karaktär. Längden på placeringen kan sträcka sig från en dag till 25 år och i vissa fall ännu längre.

Konstruktioner med olika räntebindningstider och längre eller kortare löptider är inte ovanliga. Ytterligare en aspekt på placeringen är vem som har givit ut papperet. Placeringar kan göras i papper som är utgivna av svenska eller utländska emittenter. Många internationellt verksamma företag lånar dessutom upp pengar på flera olika marknader och det kan därför finnas papper i flera valutor.

Beroende på utgivare (emittent) och dennes kreditvärdighet varierar avkastningen kraftigt. Svenska staten har av naturliga skäl en god kreditvärdighet och kan därför låna upp pengar billigt. Företags kostnad för upplåning varierar beroende på hur marknaden värderar företaget.

Så här fungerar räntor

I Sverige kvoteras oftast räntepapper med längre löptid än ett år med en så kallad effektiv årsränta. Räntepapper med kortare löptid än ett år kvoteras i enkel årsränta. En affärsbekräftelse erhålls per post. Likviddag är normalt två dagar på placeringar med kortare löptid kvar än ett år, för längre är det normalt tre likviddagar.

För att handla med räntepapper behövs en depå.

Exempel på olika ränteplaceringar

  • Bostadsobligationer
  • Certifikat
  • Företagsobligationer
  • Realobligationer
  • Ränteterminer
  • Statsobligationer
  • Statsskuldväxlar

Mer information


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype