Hoppa till textinnehållet

Finalister – Årets spjutspets 2020

Three carpenters sitting outside carpenter's workshop having coffee - small business.

Till tävlingen Årets spjutspets kom det in många ansökningar från företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. För att kvalificera sig behöver företagen ha miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara investeringar och mål, vara innovativa och ha en affärsplan med goda framtidsutsikter. Utöver det ska företagen vara lönsamma och ha gett vinst de senaste tre åren.

Tävlingen arrangeras i år för sextonde gången av Land Lantbruk, LRF Ungdomen, Ludvig & Co och Swedbank.

Här kommer löpande de sex finalisterna presenteras och det vinnande företaget koras den 25 juni 2020. 

Finalister i Årets spjutspets 2020

Rooth Skogsvård AB 

Ägare: Tvillingbröderna Hans och Roger Rooth.
Verksamhet: Skogsentreprenad, skördning och skotning i såväl gallring som slutavverkning, trailerfrakt av både egna och andras maskiner, markberedning, grävjobb med grävmaskin.
Antal anställda: Tretton.
Omsättning: Drygt 20 miljoner kronor 2019.
Ekonomiskt mål: Göra en vinst varje år, och ha en stark kassa för att klara av svängningar och att förfina och förbättra verksamheten successivt.

Läs mer om Rooth Skogsvård AB 

”Vi tycker om att hålla ordning” (landlantbruk.se)

Grimstad Lantbruk AB

Ägare: Jonas och Helen Eriksson 75 procent, sonen Emil Eriksson 25 procent.

Verksamhet: Ekologisk och konventionell uppfödning av unghöns, ekologisk produktion av ägg, nötkött, spannmål och vall.

Antal anställda: 6 heltidsanställda samt extrapersonal.

Omsättning: 22-25 miljoner kronor.

Areal: Cirka 250 hektar åker, 50 hektar betesmark och 150 hektar skog.

Läs mer om Grimstad Lantbruk AB 

Samlad kraft gör spjutspetskandidaten Grimstad Lantbruk framgångsrikt (landlantbruk.se)

Tiraholms Fisk AB

Ägare: Vicky och Nils Ekwall, Malin Ekwall, Jens Ekwall och Jonas Ekwall.
Verksamhet: Yrkesfiske, fiskförädling, gårdsbutik, restaurang, hotell- och konferensverksamhet.
Antal anställda: Tio personer året runt, 35 personer under säsong.
Omsättning: Drygt 17 miljoner kronor 2019. 
Mål: Fortsätta att utveckla verksamheten.

Läs mer om Tiraholms Fisk AB
”Gästerna ska komma hit för att bygga relationer” (landlantbruk.se)