Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet

Därför kan en tydlig företagskultur göra er till vinnare

Vill ni bli framgångsrika i er bransch? Ge bolaget en stark identitet – och bevara den i takt med att ni växer.
– Kunderna kommer alltid att välja företag som har en tydlig kultur, säger Lizette Clasenius Kaj, sektorchef Retail & Healthcare på Swedbank.

Kollegor står och pratar mellan möten

Har ni en filosofi som genomsyrar verksamheten, som motiverar de anställda och visar era kunder att ni verkligen brinner för det ni skapar? Oavsett om ni är en pigg startup eller ett större bolag är företagskulturen kärnan i allt ni gör. Den kan också påverka hur framgångsrika ni blir i slutändan. Det menar Lizette Clasenius Kaj på Swedbank.

– Engagemanget från ett bolag med en sund kultur smittar av sig när man träffar dem, oavsett om man är investerare, kund, leverantör eller en potentiell nyanställning. När de anställda själva tror på produkten, mår bra på bolaget och drivs av att utveckla det, vet man att det finns en hållbar företagskultur i grunden, säger hon.

Det krävs ett tydligt ledarskap

– En bra företagskultur måste vara väldigt tydlig. Vad står bolaget för? Särskilt när det gäller hållbarhetsfrågor så kommer det att bli allt viktigare. Om man genom kulturen lyckas skapa drivna medarbetare och en långsiktigt hållbar affärsmodell kommer kunderna välja det bolaget framför en likvärdig konkurrent.

Lizette Clasenius Kaj nämner snabbrörliga e-handlare och techbolag som bra exempel på bolag som ofta har agila företagskulturer. Verksamheter som redan från start har haft en uttalad filosofi och fokus på välmående medarbetare har möjliggjort en smidigare omställning. De har gett sig själva bättre förutsättningar att navigera de senaste årens ekonomiska turbulens.

– Många bolag har fått ställa om sitt fokus internt på grund av pandemin och den efterföljande lågkonjunkturen. Under sådana omställningar är det viktigt att få med sig medarbetarna, att de har en förståelse för vilka måsten företaget står inför och hur man kan ställa om verksamheten så att den blir konkurrensmässig och lönsam. Här krävs det ett tydligt ledarskap, där man är öppen med utmaningarna man står inför men också vilka möjligheter som finns, säger hon.

Hållbarhet – en generationsfråga

Ett bolag med en kultur som de anställda skriver under på är mer förändringsbenäget, vågar tänka nytt och anpassar sig efter förutsättningarna som finns här och nu. Med en tydlig kultur blir det också lättare att locka rätt talanger för att driva förändringen, och att locka nya kunder för att öka lönsamheten. Lizette Clasenius Kaj noterar också att hållbarhetsaspekten blir en allt viktigare del av företagskulturen.

– Hållbarheten är verkligen en generationsfråga. Än så länge är det “nice to have”, men om ett par år blir det ett måste att ha hållbarheten integrerad i hela verksamheten för att kunna attrahera arbetskraft och erbjuda en gångbar produkt till marknaden, säger hon.

Ett bollplank på resan

På Swedbank har man en stor förståelse för dagens snabbrörliga och snabbväxande bolag, vad som driver dem och vilka behov som finns inom verksamheten, från första affären – tills de blommat ut som framgångsrika och lönsamma företag.

– Vi har möjligheten och privilegiet att följa våra bolag i varje steg av utvecklingsresan mot en större verksamhet. Vi guidar dem kring vilka förutsättningar som finns när det gäller strategier, finansiering och olika bankprodukter, allt eftersom affären blir allt mer komplex. För oss är det väldigt viktigt att bolagen vi jobbar med har en underliggande hållbar affärsmodell och en intern kultur som vi tror på och tycker är sund. Vår erfarenhet som affärsbank gör att vi kan vara en bra partner och ett bollplank i alla olika stadier i ett bolags utveckling. Min förhoppning är att våra kunder ska känna en trygghet i vad de kan förvänta sig av Swedbank, och att de upplever en stöttning genom hela resan, säger hon.
 

Andra läste också

  • Pensionsspara i ditt företag

    Pensionsfrågor kan framstå som mer komplicerade för en företagare än för en löntagare, kanske för att alternativen är fler. Se det som en möjlighet och kontakta gärna din rådgivare för att diskutera vidare vad som passar just din situation.

    Så kan du som företagare pensionsspara
  • Hur mäter man företagets hållbarhetsarbete?

    Att låta hållbarhet genomsyra bolaget är en vinst för såväl planeten som den långsiktiga lönsamheten. Men hur mäter man effekten? 

    Metoder att mäta företagets hållbarhetsarbete