Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vad kan vi göra bättre?

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet. Därför är dina synpunkter och idéer viktiga för oss så att vi blir en ännu bättre bank.

Idéer och beröm

Synpunkter och beröm kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Vill du skicka in idéer och berom får du gärna göra det till info@sodradalarnassparbank.se.

Klagomål

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar.

Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Vart vänder du dig?

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress: 

Södra Dalarnas Sparbank 
Klagomålsansvarig 
Box 204 
776 28 Hedemora 

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut?

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till: 

Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174 
101 23 STOCKHOLM 

Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende. 

Information 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till: 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå 
Klara Norra Kyrkogata 33 
111 22 STOCKHOLM

eller på telefon 08-24 30 85 

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype