Om tjänsten

Operativa processer och riskhantering är en central del av vår verksamhet. Som ansvarig för operativa processer är du ansvarig för, samordnar och utför arbetet med bankens risker och delar av regelefterlevnaden inom den dagliga operativa verksamheten. 

Du ansvarar för att kontrollera, följa upp, rapportera samt initiera korrigerande åtgärder inom:

• Utkontraktering av bankens verksamhet

• Implementation av regelverk inom ansvarsområdet

• Kontinuitetshantering och väsentliga processer

• Informations- och kommunikationsteknologi (GDPR)

• Operativa risker inkl. samordna bankens riskanalyser

• Godkännandeprocess vid införande av nya produkter

• Bankens incidenter och incidentrapportering

• Hantering och stöd vid bedrägerier och kundklagomål

• Ansvara för PAD (payment account directiv)                      

• Bankens fysiska säkerhet

Banken har outsourcat funktionerna för regelefterlevnad och riskkontroll. Till din hjälp har du bankens samlade resurser samt ett nära samarbete med vårt delägda bolag Svealands risk- och compliance, revisorer och externa samarbetspartner som Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Rollen är direkt underställd VD och du rapporterar och föredrar ärenden till styrelsens utskott för risk och revisionsfrågor. Utifrån din roll ger du input till bankens strategiska planering samt den årliga verksamhetsplaneringen.

Om dig

Vi söker dig som tar initiativ är både kreativ och serviceinriktad. Du värdesätter struktur och har en god vana att uttrycka dig i tal och skrift. Erfarenhet av likande arbete med regelefterlevnad och riskhantering i bank är meriterande. Du har akademisk bakgrund inom juridik alternativt ekonomi eller motsvarande genom erfarenhet. Att ständigt ha en positiv inställning med ambition och vilja att hitta en lösning är fundamentalt.

Du är en ödmjuk och prestigelös lagspelare som drivs av att nå mål och resultat tillsammans med övriga kollegor.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vill att du har en förståelse av vad det innebär att jobba i en mindre organisation. Är en trygg person, har initiativförmåga samt en stark egen drivkraft. 

I rollen krävs att man har en god förståelse för bankens värderingar och dess uppdrag. Det är av största vikt att du ser bankens engagemang och ansvar i samhället som en hjärtefråga.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta:

Jonas Nyberg – VD 0225-358 13
Henrik Lundback  – Personalchef 0225-358 02

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2020 till .