Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vårt bidrag till en hållbar miljö

Södra Dalarnas Sparbank bedriver ett aktivt miljöarbete. Vi är övertygade om att ett långsiktigt miljöarbete är bra för våra kunder och bygdens framtid.

Vilken miljöpåverkan har en bank?

Alla företag påverkar miljön - både direkt och indirekt. Vår verksamhet kräver exempelvis transporter och vi förbrukar både energi och andra resurser. Den största möjligheten att påverka har vi indirekt, genom att uppmuntra våra kunder att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.

Det vi gör på banken för miljön är många gånger självklart, så som att t.ex. källsortera, släcka belysningen och skriva ut färre papper. Men det finns också många av våra tjänster som går att använda på ett miljöklokt sätt. Därför arbetar vi för att öka användningen av t.ex. betalkort och Internet- och mobilbanken. På så sätt minskar kontanthanteringen och därmed mängden transporter som orsaker stora koldioxidutsläpp.

Årlig miljöutbildning och miljöanalyser

En viktig del i vårt miljöarbete är också kompetensen hos medarbetarna. Varje år genomför vi en miljöutbildning. Genom kunskaper på miljöområdet kan banken även minska sina kreditrisker och avråda kunder från att göra miljömässigt tveksamma investeringar. På alla större kreditengagemang gör vi miljöanalyser för att ta hänsyn till kreditens miljöpåverkan.

Vad kan du som kund göra?

Med några enkla medel hjälper du till att minska förbrukningen av jordens resurser: 

  • Betala med bankkortet när du handlar, kontanter kräver mycket transporter
  • Använd internet-, mobil- och telefonbanken
  • Avstå från kontoutdrag via post
  • För över pengar via mobilnumret med hjälp av betaltjänsten Swish.
  • Använd E-faktura

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype