Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Ekollon

Miljöpolicy

Fastställd av styrelsen 2016-12-21. Södra Dalarnas Sparbank är nedan nämnd Banken.

Allmänt

Södra Dalarnas Sparbank ska arbeta för en hållbar utveckling på lokal och global nivå.

Det sker genom att:

  • Ha ett samspel med kunder och andra intressenter i miljöfrågor.
  • Prioritera och stimulera en användning av miljövänliga produkter och tjänster.
  • Bedriva en affärsverksamhet där möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • Bedriva ett internt miljöarbete som minskar bankens indirekta och direkta miljöpåverkan
  • Höja personalens och styrelsens kompetens i miljöfrågor.
  • Följa de lagar och övriga krav som finns för verksamheten för att främja en hållbar utveckling.

Övergripande miljömål

  • Minska den direkta och den indirekta miljöpåverkan Banken ger upphov till.

Denna policy ska årligen omprövas av styrelsen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype