Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hållbarhet – en naturlig del av vår verksamhet

Södra Dalarnas Sparbanks vision är att förverkliga människors drömmar i ett välmående samhälle. Den lokala förankringen är grunden för vår verksamhet, vi är helt beroende av hur det lokala samhället mår och utvecklas. Därför är det viktigt för oss att främja tillväxt lokalt och bidra till en långsiktig ekonomisk trygghet för våra kunder, och för banken. Vi har en bred förankring i samhället och tar aktivt del i utvecklingen av våra tre kommuner genom både vår kärnverksamhet och vår samhällsnytta. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av vår affärsidé. Samma bärande idé som 1837 då banken grundades arbetar vi utifrån idag.

Finansiell hållbarhet

 • Genom vår rådgivning hjälper vi privatpersoner samt små och medelstora företag att utveckla sin ekonomi.
 • Vi gör affärer som är bra för kunden och banken genom att fokusera på långsiktig lönsamhet, långsiktiga relationer och på att bedriva en välmående och finansiellt stark bank.
 • Vi minimerar våra risker genom ett väl utvecklat arbete för styrning och kontroll.

Social hållbarhet

 • Vi bidrar till samhällets och våra kunders utveckling, genom kreditgivning, kapitalförvaltning och utdelning till projekt.
 • Vi arbetar aktivt för att ha goda och jämställda arbetsförhållanden för vår personal. Vi vill främja en arbetsplats som bidrar till engagemang och utveckling och visar öppenhet för förändring.
 • Vi måste dagligen arbeta för att förtjäna våra kunders förtroende, det gör vi genom att ha en hög etik och moral.
 • Genom vår samhällsnytta bidrar vi till utbildning, vård, integration och sysselsättning.

Ekologisk hållbarhet

 • I vår kreditgivning gör vi miljöanalyser för att minimera miljöpåverkan och risker i våra affärsbeslut.
 • Vid kapitalplacering kan vi erbjuda våra kunder placeringar i hållbara fonder.
 • Vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan genom att källsortera, minimera utskrifter, använda energisnål belysning och minska användandet av kontanter. När vi reser prioriterar vi att åka med tåg och vi främjar inköp av miljövänliga produkter och tjänster.
 • Personalen får regelbundet kompetensutveckling inom miljö genom digitala utbildningar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype