Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Styrelse

Process för tillsättning av nya styrelseledamöter.

Det utförs en årlig genomgång och kartläggning av styrelseledamöternas samlade kompetens.

De individuella utbildningsplanerna tas fram av styrelsens ordförande och bankens VD i samråd med den enskilda ledamoten. Utbildningsplanen uppdateras årligen. Ansvarig för uppdateringen är styrelsens ordförande.

Därefter förs en dialog med huvudmännens valberedning som är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor.

Sparbanksstämman, som består av huvudmännen, beslutar bland annat om tillsättning av nya styrelseledamöter, med ledning av förslag från valberedningen, under förutsättning att Finansinspektionen, efter bankens ansökan om ledningsprövning, inte har något att invända mot anmäld person.

Ledningsprövningen utförs med stöd av följande regelverk:

Sparbankslagen och Aktiebolagslagen
Svensk kod för bolagsstyrning
Lag om Bank och Finansieringsrörelse (2004:297)
FFFS 2009:3 om ägar- och ledningsprövning (konsoliderad version)
FFFS 2014:1 om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. (konsoliderad version).
EBA/GL/2012/06:s riktlinjer för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

 

Policy för rekrytering av ledamöter till bankstyrelsen. Klicka här.

Styrelsens Mångfaldspolicy. Klicka här.

För att se respektive ledamots CV. Klicka på namnet.

För att se respektive ledamots närvaro. Klicka här.

Personalbild

Ordförande
Lennart Krän

Personalbild

Vice ordförande
Jan Larsson

Personalbild

VD, Ledamot
Mirja Herrdin

Personalbild

Stf VD, VD:s ersättare
Jonas Nyberg

Personalbild

Personalrepresentant
Ann Frisk

Personalbild

Personalrepresentant
Anders Larsson

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype