Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Styrelsens närvarorapportering

Närvaro april 2017 - mars 2018 i %

Ordf.

Lennart Krän

100%

Vice ordf

Jan Larsson

91%

ledamot

Annika Rhodin

73%

ledamot

Magnus Björkman

91%

ledamot

Per-Olof Salling

100%

ledamot

Inger Andersson

91%

ledamot

Olof Riesenfeld

100%

ledamot

Martin Kolstad

91%

   

VD

Mirja Herrdin

100%

Pers.repr.

Ann Frisk

100%

Pers.repr.

Anders Larsson

100%

   

Ny från stämman 2018

  

Ledamot

Åke Zakrisson

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype