Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Vår ledstjärna i vardagen

Nedan beskrivs vår vision, affärsidé och våra kärnvärden. Vår vision visar vart vi vill, vår affärsidé berättar vad vi gör och våra kärnvärden talar om vad vi står för och hur det genomsyrar vår verksamhet.

Vision

Vi förverkligar människors drömmar i ett välmående samhälle.

Affärsidé

Genom personlig ekonomisk rådgivning ska vi hjälpa privatpersoner samt små och medelstora företag att utveckla sin ekonomi. Vi ska vara en tillväxtmotor i södra Dalarna och bidra till långsiktig ekonomisk trygghet.

Värderingar

Våra värderingar kan sammanfattas i tre värdeord

  • Engagerade – Vi jobbar effektivt och visar initiativ och handlingskraft. Vi bidrar till god arbetsmiljö och härlig stämning och är stolta över vilka vi är, vad vi står för och vad vi bidrar med

  • Professionella - Våra kunder litar på det vi säger och att vi på ett genuint sätt vill hjälpa dem att fatta välgrundade beslut. Hos oss känner sig varje kund värdefull och unik. Vi gör affärer som är bra för kunden och banken. Vi visar öppenhet för förändring och utveckling i organisationen.

  • Ansvarstagande - Vi är pålitliga och agerar utifrån hög etik och moral. Vi tar ansvar för varandra och för bankens utveckling genom ständiga förbättringar. Vi tar ett aktivt ansvar för bankens samhällsnytta som ligger oss alla varmt om hjärtat.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype