Hur fungerar amorteringsfritt?

Så ansöker du

Fyll i ansökan om amorteringsbefrielse via din internetbank. Tryck på fliken Lån och sedan på ansökningsknappen under rubriken Pausa din amortering tillfälligt

Alternativt fyller du i formuläret här nedan på sidan. När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken. I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  • För bolån kan du ansöka om amorteringsbefrielse fram till och med den 31 augusti 2021. 
  • En beviljade amorteringsbefrielse gäller tre månader i taget. Hör du inget från oss förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader till. Dock gäller amorteringbefrielsen som längst fram till och med den 31 augusti 2021. 
  • Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  • För andra lån kan du ansöka om amorteringsbefrielse upp till sex månader. Undantag: Du kan inte ansöka om amorteringsbefrielse för bankens betal- och kreditkort här. Om du har frågor om det ber vi dig kontakta EnterCards kundservice.
  • En beviljad amorteringsbefrielse gäller tre månader i taget. Hör du inget från oss förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader till. Dock gäller amorteringsbefrielsen totalt längst i sex månader. 
  • Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0225-358 00 eller kontakta ditt bankkontor.