Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vid dödsfall

Om det värsta skulle hända. Att du förlorar någon du älskar. Tanken är ofattbar och det går inte att förbereda sig. När det väl händer är det bra att veta en del om det praktiska runtomkring ett dödsfall.

En anhörigs bortgång innebär ofta stora förändringar för de efterlevande. Det kan kännas tryggt att veta att vi på Sparbanken kan hjälpa dig med de praktiska detaljerna som uppstår i samband med ett dödsfall.

Närmast anhörig reder ut

Om du är den som stod närmast den avlidne har du laglig rätt att till exempel ta hand om egendom och sköta de första praktiska sakerna. Du är skyldig att på en gång kontakta de övriga delägarna i dödsboet och berätta om dödsfallet. Därefter tas ansvaret över av någon som ni alla i dödsboet är överens om att anlita.

Dödsbo och dödsbodelägare

När en person avlider räknas allt hon eller han ägde in i ett dödsbo. Dödsboet äger allt innan arvet har skiftats.

Arvingar enligt lag och universella testamentstagare blir dödsbodelägare. Delägarna representerar dödsboet tillsammans och måste i princip vara överens om vad som ska göras med boet. Rent praktiskt är det vanligt att en av delägarna eller någon utomstående får de övrigas fullmakt att förvalta boet.

Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan någon av dem begära att en boutredningsman utses. Det innebär att tingsrätten beslutar att boet ska förvaltas av en särskild person. Ofta är det en advokat som får uppdraget. Detta är dock en dyr lösning. Det är bättre att försöka komma överens.

Bouppteckning

Dödsboet ska göra en förteckning över och värdera alla de tillgångar och skulder som ingår i boet. Bouppteckning måste göras inom tre månader efter dödsfallet och lämnas in till Skatteverket inom en månad efter det att den är gjord. Det brukar en begravningsbyrå kunna hjälpa er med.

Ibland finns det så lite i boet att det inte räcker till mer än begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet. Då kan bouppteckningen ersättas av en så kallad dödsboanmälan. Den görs av socialnämnden som lämnar in den till Skatteverket.

Arvet skiftas

Innan dödsboets tillgångar kan skiftas ska alla eventuella skulder, kostnader för begravning etc betalas. Delägare i ett dödsbo har inget personligt ansvar för den avlidnes skulder. Det betyder att om dödsboet inte kan betala skulderna så skrivs de oftast av. Om du tagit ut något ur ett dödsbo innan skulderna är betalda måste du lämna tillbaka det om det behövs för att täcka skulden.

När skulder och kostnader betalats delas tillgångarna mellan arvingar och testamentstagare. Arvet skiftas till det marknadsvärde som delägarna kommer överens om.

Det är möjligt att ha kvar ett dödsbo oskiftat, men vanligast är att det skiftas så snart som möjligt.

Underlätta för dina anhöriga

Det finns en rad praktiska saker som går att göra redan idag, så att dina anhöriga slipper tänka på dem när sorgen är som störst.

För att förenkla för dina anhöriga kan du göra en förteckning över dina värdepapper, försäkringar och annat viktigt. Skriv gärna ner dina önskemål kring begravning. Om du har testamente – se till att det finns en kopia och lämna uppgift om var originalet finns. Du avgör själv om du vill att dina organ ska doneras eller inte. Meddela dina anhöriga hur du vill ha det.

Frågor om vad vi kan hjälpa er med

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa till med när det gäller arvskiften? Välkommen att kontakta oss.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype