Skip to content

Därför ska du gå med i a-kassan

Knappt hälften av Sveriges småföretagare är med i a-kassan. Det betyder att de för en dryg hundralapp i månaden får en trygghetsförsäkring som kan ge dem upp till 910 kronor om dagen, om de skulle tappa sin försörjning.

Två tredjedelar av a-kassan finansieras via arbetsgivar- och egenavgifter, så alla företagare är redan med och betalar för skyddet. Därför kan de 100 till 150 kronorna per månad som det kostar att vara medlem i en a-kassa vara en bra investering.

Bara cirka 48 procent av småföretagarna under 65 år är medlemmar i en a-kassa1. Det ska jämföras med cirka 70 procent av samtliga sysselsatta. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på en undersökning från Sifo och specialbeställd statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

En förklaring till det låga intresset kan vara att företagare generellt sett har lägre förtroende för trygghetssystemen än vad anställda har. Ett annat skäl kan vara att det ställs hårdare krav på företagare än på anställda för att kunna ta del av arbetslöshetsförsäkringen. Företagare kan till exempel inte vara deltidsarbetslösa.

För att du som företagare ska få ersättning måste du anmäla dig till arbetsförmedlingen, pausa din verksamhet helt eller lägga ner den. Nu kan få rätt till ersättning i max 300 dagar (450 om du har små barn) och som mest få 910 kronor om dagen. Ersättningsnivån baseras på dina taxerade inkomster.

Det finns idag 27 olika a-kassor i Sverige och många är öppna för företagare. På sverigesakassor.se finns alla kassorna representerade. Där kan du läs mer om reglerna som gäller för arbetslöshetsförsäkringen.

1 Om vi utgår ifrån att svaren i undersökningen är representativa för Sveriges 495 000 företagare innebär det att cirka 200 000 företagare är med i en a-kassa. Denna summa ska jämföras med antalet företagare under 65 år (420 000). 200 000/420 000=0,48.

Tips från oss banken

  • Gå med i en a-kassa. Försäkringen finansieras huvudsakligen via skattsedeln. De 100 till 150 kronor i månaden som medlemskapet kostar utgör skillnaden mellan att som arbetslös leva på 365 kronor eller upp till 910 kronor per dag.
  • Se över möjligheterna att spara ihop det belopp som en extra inkomstförsäkring skulle ge. Företagare har svårare än anställda att få användning för inkomstförsäkringen.

  • Om du ändå väljer att teckna en extra inkomstförsäkring måste villkoren för försäkringen studeras. Vad gäller vid avstängning? Hur många månader gäller försäkringen? Hur länge måste jag betala försäkringen innan arbetslösheten inträffar? Kan jag få försäkringen som en del av ett fackligt medlemskap som även kan ge andra fördelar?

Tillfälliga regler för a-kassa

Med anledning av Covid-19 har regeringen infört tillfälliga förändringar i a-kassan fram till den 3 januari 2021. Bland annat har kraven för att vara berättigad till a-kassa sänkts så fler omfattas, och inkomsttaket har höjts från 25 000 till 33 000 kronor per månad (från 910 till 1 200 kronor per dag) de 100 första dagarna av arbetslöshet.

Även grundbeloppet, det vill säga den ersättning man får om man blir arbetslös men inte är med i någon a-kassa, har höjts. Från 365 till 510 kronor per dag, vilket motsvarar från 8 030 till 11 220 kronor per månad.