Hoppa till textinnehållet

Elbil på jobbet? För- och nackdelar!

Företagen väljer i allt större utsträckning elektrifierade bilar vilket går hand i hand med utvecklingen mot mer hållbara transportlösningar. Och samtidigt som hållbarhetsfrågan har fått större inverkan än någonsin i de val vi gör, kommer fler och fler nya modeller att välja mellan. Dessutom utvecklas ständigt laddinfrastrukturen och formerna för att lagra el, vilket gör att valet av elbil bara blir bättre och bättre. Elbilen är definitivt här för att stanna, men innan du bestämmer dig gäller det att ha koll på för-och nackdelarna.

Martin Ahlquist, som är Key Account Manager inom AutoPlan säger såhär:
– Den största utmaningen just nu verkar vara att elnätet byggs ut i tillräckligt snabb takt och att elproduktionen förblir grön. Vi tror att teknikutvecklingen och de politiska ambitionerna kommer att driva på processen. Många av de minusposter vi ser hos elbilar i dag kommer att få sin lösning.

+ för elbilen

 • Elbilar är klimatvänliga. Körningen ger varken upphov till direkta koldioxidutsläpp eller utsläpp av hälsofarliga kväveoxider.
 • Drivmedlet är billigt. I dag är kostnaden per mil mellan 2 och 4 kronor, beroende på elpriset och var man laddar bilen.
 • Trots att inköpspriset är högre, dras den totala kostnadsbilden ner av lägre skatter, billiga drivmedel och lägre förmånsvärde. 
 • Köper du en elbil får du ett klimatbidrag på upp till 70 000 kronor, laddhybrider 45000 kronor (förslag från 1 april 2021 som beslutas i Riksdagen under februari månad)
 • Eftersom elbilar har förhållandevis få rörliga delar, kräver de mindre service än andra bilar.

- för elbil

 • Elbilar behöver laddas och det kan ta tid. En fördel är om man har tillgång till laddning vid egen parkering över natten. Man måste planera sin körning med regelbundna kaffepauser/laddpauser om man kör långt.
 • Batterierna i bilarna tillverkas av råvaror som det är ont om.
 • Räckvidden på elbilen minskar 10-30% vid ogynnsamt klimat.
 • Det finns ännu få elbilar med dragkrok.
 • Antalet publika laddstationer är inte helt utbyggt, antalet växer dock snabbt och det finns många bra appar för att hitta till dessa

Elbil – eller något annat? Här är våra tips

 1. Kör du maximalt 50 km per dag och har möjlighet att ladda bilen hemma och på arbetsplatsen, är laddhybrid med lång räckvidd ett bra val. Du kommer i princip bara att köra på el, samtidigt som du har möjlighet att göra längre bilresor när du vill det. Notera dock att uppgiven sträcka i deklarationen skall tas med en nypa salt.

 2. Kör du mer än 50 km om dagen och har möjlighet att ladda hemma och på arbetet är elbil ett bra val. Den låga milkostnaden kommer att påverka bilekonomin positivt.

 3. Kör du långa sträckor och saknar bra laddmöjligheter är bränslesnåla dieselbilar eller gasbilar det bästa valet. Med dagens miljökrav har utsläppen av koldioxid, partiklar och kväveoxider reducerats. Genom att tanka en biobaserad diesel, som HVO, minskar klimatpåverkan upp till 80 procent. Samma reduktion om du kör på den fordonsgas som erbjuds i Sverige.

 4. Kör du i huvudsakligen bil i kallt klimat, är snåla dieselbilar att rekommendera.

Om förmånsvärdet

 • Förmånsvärdet beräknas på bilens inköpspris enligt Skatteverkets tabeller med tillägg för extrautrustning
 • För bilar som drivs av alternativa bränsle, ej bensin eller diesel, används jämförbar billigare bil som underlag för beräkning av förmånsvärde.
 • För drivmedel som betalas av arbetsgivaren blir din privata körning förmånsbeskattad till ett värde som motsvarar 1,2 x marknadsvärdet på drivmedlet.
 • Betalar du elen privat och får milersättning utgör 9,50 kr skattefri ersättning per mil.
 • Äger du bilen privat och kör i tjänsten är den skattefria milersättningen 18,50 kr per mil, oavsett bränsle.