”När vi startade Sigrid, tänkte vi inte på hållbarhet som en trend, vi tänkte inte på FN:s globala mål. Vi tänkte: hur kan vi skapa en produkt som är skonsam för individen och inte har biverkningar”, förklarar Sana Alajmovic, vd på Sigrid Therapeutics, och en av de två grundarna.

Valet av material föll på kisel, som man sett haft hälsoeffekter på kolesterol, och Tore Bengtsson, Sigrids andre medgrundare, och diabetesprofessor, hade en idé om att skräddarsy kiselpartiklar som preparat för den förebyggande diabetesvården.

”Många läkemedel som reducerar blodsockernivån har biverkningar. Vi ville hitta ett mer skonsamt sätt”, säger Sana Alajmovic.

Den produkt de skapade, SiPore15, är inget läkemedel i vanlig ordning utan ett medicinsktekniskt preparat.

”Det är både biologi och ingenjörskonst. Vi har skräddarsytt en kiselpartikel och laddat den med porer i nanostorlek som fångar upp matspjälkningsenzymer i tarmen”, berättar Sana Alajmovic.

Processen gör att matsmältningen saktar ner, blodsockernivåerna jämnas ut, och preparatet – som är utan tillsatser – försvinner ut med avföringen.

”Det försvinner från kroppen som kiseldioxid, det vill säga syre och kisel, två av jordens vanligaste grundämnen”, förklarar Sana Alajmovic, och jämför detta med traditionell läkemedelstillverkning som kan ha miljöeffekter på vatten och fiske och också bidra till antibiotikaresistens.

”Kisel ingår i det naturliga kretsloppet. Det bryts ner och återanvänds som byggstenar. Till exempel består alla världens korallrev till stora delar av kisel.”

Hållbarhet allt viktigare för konsumenter

När bolaget först startades, 2014, var hållbarhet inte på tapeten på samma sätt som idag. Men bara några år senare växte trenden och många började söka sig till naturliga preparat, utan tillsatser, gärna ekologiskt och kravmärkt.

”Vi började höra från patienter vi mötte: Vad skönt det känns att ta kisel istället för kemiska preparat. Allteftersom, har vi insett att vår produkt är spot on från ett hållbarhetsperspektiv då den inte bara är skonsam mot individen utan också mot miljön.”

Idag svarar deras produkt mot FN:s globala hållbarhetsmål 3, 9 och 12 det vill säga, god hälsa och välbefinnande, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt hållbar konsumtion och produktion.

Har deras hållbarhetsfokus hjälpt när de sökt investerare?

Kanske inte riktigt, menar Sana Alajmovic, som lyfter fram Life Science-branschen som konservativ och senare ut på banan med hållbarhetstrenden än andra branscher.

”Men det har hjälpt oss att sticka ut. Framförallt när det gäller att rekrytera unga. Många söker jobb hos oss och säger: Ni känns som en fräsch uppstickare. Det känns spännande att jobba med kisel.”

Och patienter hör av sig för att ställa sig på listan för preparatet, när det är färdigt.

Men än har de ett par års arbete kvar tills de kan ha ett preparat på marknaden. Att både forska, producera, skala upp och skaffa investerare tar sin tid. Fasen de nu befinner sig i är att hitta en partner för en mer storskalig kiselproduktion. Därefter är steget att ta in mer kapital och större investerare.

”Vår innovation kommer bidra till bättre individuell hälsa och mer livskraftiga samhällen. Man kan säga att vi var omedvetet hållbara från dag ett, nu är vi medvetet hållbara”, säger Sana Alajmovic.

”Många gånger är det de mindre bolagen som ligger långt framme i omställningen mot hållbarhet och ser det som en självklarhet i sina affärsmodeller”, kommenterar Frida Svensson Söderlind, ansvarig för Growth & Startup på Swedbank. ”För oss är det drömmen när vi både får stötta en livskraftig idé som också banar vägen för en mer hållbar värld.”