Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Samhällsnytta

Försäkringsguide för företagare

Covid-19 har satt ljuset på att man som företagare kan vara utsatt. Men även om inte pandemi tillhör det vanliga att planera för som företagare, kan ett trygghetspaket på plats vara avgörande om det oförutsedda skulle inträffa. Här får du tips om vad du kan behöva.

Att planera för pandemi när man startar och driver företag tillhör inte det vanliga, men många glömmer även bort att tänka på pension, sjukdom och olycka. Men att planera framåt – för sig själv, familjen och eventuella anställda – kan vara avgörande om det oförutsedda skulle inträffa.

Jenny Pettersson, specialist på pensionslösningar för företag på Swedbank, ger tips om de trygghetslösningar en företagare behöver.

”Det absolut viktigaste att tänka på för dig som egenföretagare är att du själv behöver spara till din pension och teckna dina försäkringar”, säger Jenny Pettersson.

Den tanken kan ju kännas jobbig, men Jenny Pettersson menar att när jobbet väl är gjort känner många företagare sig lättade över att ha en pensions- och trygghetslösning på plats, vilket ju också kan vara helt avgörande i ens liv.

”Det är också roligt att planera för framtiden: Vad ska jag göra, när vill jag gå i pension och hur mycket pengar behöver jag”, säger Jenny Pettersson.

Vilka försäkringar som passar är alltid individuellt, men en bra start är att matcha ett upplägg som om man vore anställd med kollektivavtal, säger Jenny Pettersson. Det innebär att du täcker in sjukdom, olycksfall, dödsfall och självfallet framtida pension.

De allra flesta företagare är mycket medvetna om att de behöver spara till sin pension – även unga företagare, säger Jenny Pettersson. De allra flesta kompletterar också med lösningar som tryggar upp inkomst vid sjukdom eller olycka samt gör att pensionsinbetalningarna kan fortsätta även om intäkterna faller bort vid sjukdom.

”Blir du sjuk som egenföretagare finns det risk att intäkterna försvinner, men du behöver ändå fortsätta pensionsinbetalningarna”, säger Jenny Pettersson.

Kan man komma igång tidigt med sina trygghetslösningar är det självfallet att rekommendera, betonar Jenny Pettersson, och vad gäller pensionssparandet är det viktigt att tänka på att välja ett sparande med låga fondavgifter.

För många företagare är just pensionssparandet en viktig trygghet inför framtiden, och många företagare med bra ekonomi väljer ofta att ta ut lägre lön än vad de skulle haft som anställd. För företagare gäller att man har möjlighet att spara upp till 35 procent av lönen till pension, avdragsgillt, i sitt företag.

Är då svenska företagare bra försäkrade?
”De som varit igång länge och är lite större, har ofta en bra lösning på plats. De som just startat, kanske tänker mer på att ha koll på sina kostnader, vilket kan göra att de avstår, men det kan ju få kolossala konsekvenser”, säger Jenny Pettersson.

Men att skaffa sig ett bra trygghetspaket som liten och nystartat företag behöver inte kosta skjortan. Det finns lösningar där unga företagare med lägre intäkter kan teckna ett bra trygghetspaket till en kostnad av ett par hundra kronor i månaden.

Är man företagare och har familj, är det också viktigt att tänka på familjen om det skulle hända något.

”Det finns lösningar där familjen får ett engångsbelopp för att till exempel betala av lån, eller så kan man få månadsutbetalningar under en längre tid för att klara löpande kostnader”, förklarar Jenny Pettersson. Familjen förlorar ju inte bara inkomsten från företagaren, det kan ju också leda till att den anhörige inte kan arbeta under en längre tid efter dödsfallet.

Är man flera som äger ett företag tillsammans kan det dessutom vara bra att teckna en kompanjonförsäkring, och skriva ett kompanjonavtal, om det värsta skulle inträffa.

”Vår erfarenhet är att när väl egenföretagare tar tag i lösningar för sin egen framtid så känner de sig oftast väldigt nöjda. Det känns skönt att få det på plats”, avslutar Jenny Pettersson.

Möjliga försäkringar för företagare

  • Pensionssparande
  • Sjukförsäkring
  • Premiebefrielse
  • Olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Garanterat efterlevandeskydd
  • Kompanjonsförsäkring