När Johan Knaust 2013 tillsammans med dåvarande kompanjoner startade fastighetsbolaget K2A låg fokus på att hitta en effektiv produktionsmetod för att producera hyresrätter och samhällsfastigheter. Företaget såg framför sig att de skulle utveckla stora bostadsområden, men ville inte skapa nya miljonprogram, så tanken om typlägenheter föddes.

”Vi utgår från fyra typlägenheter, som är som ”legoklossar”, och kombineras på olika sätt utifrån lokala förutsättningar”, berättar Johan Knaust.

Genom att variera kombinationen av typlägenheter, fasad och tak ser de färdiga husen väldigt olika ut, fast konstruktionen till 90 procent är den samma. För att få en effektiv produktion, prefabriceras så mycket som möjligt och lägenheterna byggs klart i trähusfabriken.

”Golv, badrum, kök, dusch – allt installeras på fabriken. Sen körs lägenheterna till plats, man kopplar in el och vatten, och så är de up and running”, berättar Johan Knaust.

Bygger i trä och är Svanencertifierade

För att nå denna höga prefabriceringsgrad behövde K2A hitta lätta material att jobba med.

”Vi tittade på flera material, stål, trä, etc. När vi tittade närmare på trä och såg alla positiva miljöaspekter så kändes det som ett modernt material och rätt väg att gå”, berättar Johan Knaust.

Så trä blev det, och sedan 2018 är alla K2A:s lägenheter, som är nyproducerade och som de bygger själva, Svanencertifierade. Tanken bakom det är att företaget ville framtidssäkra sin affärsmodell.

”I framtiden, framför allt när bostadsmarknaden är mer i balans, kommer fler välja det mer hållbara av två boendealternativ”, menar Johan Knaust.

Certifieringen innebär att inga farliga kemikalier eller material används, att alla komponenter är genomgångna och säkra och att husen optimeras vad gäller energi och drift. I och med att K2A arbetar med trä så har de också mindre klimatpåverkan jämfört med andra fastighetsföretag.

Först i Sverige med grönt företagslån

Hållbarhetsarbetet på företaget har växt, och 2018 var K2A först i Sverige med grönt företagslån. Nästa steg i hållbarhetsresan påbörjades året därpå när K2A tillsammans med Swedbank och CICERO Shades of Green, ett norskt företag som är världsledande på utvärdering av gröna obligationer, arbetade fram ett ramverk för att skapa en grön aktie. Under 2020 blev K2A det första bolaget i världen att klassificera sina aktier som gröna.

”Allt vi gör är grönt, så vi insåg att vi borde kunna klassa hela vårt bolag som ett grönt bolag”, säger Johan Knaust.

Ramverket består av tre delar som tittar på:

  • intäktsströmmar 
  • tillgångar 
  • governancestruktur

Allt klassas på en skala från mörkgrönt till mörkbrunt, lite enligt samma princip som hur ett ratingbolag arbetar.

Den gröna aktien har fått positivt mottagande, berättar Johan Knaust, och menar att då det historiskt varit svårt att visa på kopplingen mellan hållbarhet och värdeskapande, så hjälper en grön aktie.

”Att vara grön, kommer vara det nya normala framåt”, menar han. ”Nu pratar alla om det, men för sju år sedan var det ingen som gjorde det.”

För Swedbank ligger arbetet med de gröna aktierna helt i linje med bankens hållbarhetsarbete.

”Aktiesidan av grön finansiering har hittills inte fått så mycket uppmärksamhet jämfört med skuldsidan, men investerares fokus har alltmer skiftat till att även inkludera en emittents övergripande affärsprofil och engagemang för att minska sin klimatpåverkan”, kommenterar Per-Åke Nyberg, Head of Investment Banking på Swedbank och fortsätter:

”Vi är glada över att ha varit rådgivare till K2A i denna viktiga fråga, en roll som är helt i linje med vår ambition att stödja företag som har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck”.