Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över dina värdepappersaffärer under 2020 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du en vinst på försäljning av aktier under året kanske du kan kvitta den mot en latent förlust som du kan realisera innan årsskiftet. Försök att hamna på plus minus noll, så att du maximerar kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas "aktiefållan". Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper. Resten av förlusten får sparas till kommande år.

Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2020 från internetbanken, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Det finns två versioner av internetbanken. I den tidigare versionen hittar du dem under Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under Transaktioner, eller ta fram transaktionsrapporter under Beställa rapporter, 25 månader bakåt i tiden. I den nya versionen kan du se alla dina dokument, inklusive kontoutdragen under Dokument/Översikt, i menyraden till vänster.

Rot- och rutarbeten

Om du kommit överens med din kund om förskottsbetalning och kunden betalar innan årsskiftet måste du ha utfört arbetet senast den 31 januari 2021 för att din kund ska ha rätt till skattereduktion för 2020.

Gör en extrainsättning till pensionen

Det kan vara särskilt fördelaktigt om verksamheten har gått bra. Med en extrainsättning kan din pension växa, samtidigt som företagets resultat/överskott sjunker och därmed bolagsskatten/skatten på överskottet. På avsättningarna till pensionen betalar du en löneskatt. Skatten är avdragsgill och uppgår till 24,26 procent.

Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst eller lön, dock max 473 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp.” 

Extrainsättningen kan du göra:

  • På bankgiro 5799-8999. OBS! Glöm inte ange försäkringsnumret.
  • I den tidigare versionen av internetbanken under Spara/Placera, Pension, Köp. Välj Försäkring i listan och klicka på Engångsinsättning.

Insättningen gör du före 31 december 2020.

Om du driver aktiebolag

Ha koll på dina löneuttag

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet.

  • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön du skattar för. En lön på 44 892 kronor i månaden ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.
  • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 177 100 kronor inkomståret 2020 som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2021 kan du ta ut en motsvarande utdelning på 183 700 kr. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2019 (påverkar utrymmet 2020) gällde att du tog ut en lön på minst 618 240 kronor alternativt 386 400 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet var lägre. Om du vill använda den här regeln för utdelningar under 2021 måste du under 2020 ta ut en lön på 641 280 kronor alternativt 400 800 + 5 procent av utbetalda löner.

Tänk på övergångsregeln

Återför du periodiseringsfonder 2020 måste du hålla ordning på vilket år periodiseringsfonderna avsattes eftersom den statliga skatten för juridiska personer sänktes från 22 procent till 21,4 procent 2019. Om du återför periodiseringsfonder som avsattes 2018 eller tidigare gäller en övergångsregel som innebär att du måste räkna upp det återförda beloppet med 103 procent. Återför du periodiseringsfonder som avsattes 2019 ska ingen uppräkning ske eftersom bolagsskatten var lika stor avsättningsåret 2019 som återföringsåret 2020.

Ett exempel: Ett AB har gjort avsättning till en periodiseringsfond på 100 000 kr för beskattningsåret 2018 och återför periodiseringsfonden under beskattningsåret 2020. Återföringen 2020 ska göras med 100 000 kr i räkenskaperna och ökar det bokföringsmässiga resultatet med 100 000 kr. Dessutom ska en skattemässig justering göras på deklarationsblankett INK 2, där 3 000 kr (100 000 x 103 procent - 100 000) ska läggas till.

 

Om du driver enskild firma eller handelsbolag

Rätt överskott för maximal pension

Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. Ett överskott på 538 700 kronor per år ger dig maximal inbetalning till din allmänna pension.

Räntefördelning kan sänka din skatt

Tänk på att kapitalet som finns på ditt företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.

Vid räntefördelning flyttas en del av vinsten i näringsverksamheten över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2020 är räntan 6,00 procent.

Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 6,00 % x 1 000 000 kr = 60 000 kr. Kim kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 60 000 kr och istället beskatta det som kapital. Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kr kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 5 000 kr om hon gör räntefördelningen.

Avsluta enskild näringsverksamhet? Detta bör du göra före årsskiftet.

Avregistrera dig för F-skatt, moms och, om du har anställda, även som arbetsgivare samt kontrollerar den debiterade preliminärskatten. I deklarationen under 2021 redovisar du ditt avslutade företag. 

Läs mer på skatteverket.se

Fler tips inför årsskiftet

Fler bra tips inför årsbokslutet hittar du här