Hoppa till huvudinnehåll

Tips inför deklarationen för dig som företagare

Dags för deklaration? Här får du som företagare tips och råd hur du ska gå tillväga. Lycka till!

När ska jag deklarera?
Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 4 maj. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 18 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Förseningsavgiften för enskild firma är 1 250 kronor. Avgiften fördubblas vid mer än tre månaders försening och tredubblas efter fem månader.

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

Förseningsavgiften för aktiebolag är 6 250 kronor. Är bolaget mer än fem månader försenat med deklarationen är förseningsavgiften 18 750 kronor. 

Enskild näringsidkare? E-deklarera.
Har du enskild firma kan det vara en fördel att e-deklarera. Du minskar risken för fel när du använder e-tjänsten eftersom vissa uppgifter är förifyllda och alla uträkningar och överföringar sker automatiskt. Du kan även göra en preliminär skatteuträkning när du fyllt i alla uppgifter. Du som har enskild firma och e-deklarerar senast den 4 maj kan dessutom få din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni.

Om du har en redovisningsbyrå som hjälper dig kan de deklarera helt digitalt åt dig och skicka in deklarationen till Skatteverket. Du måste sedan logga in på Mina sidor hos Skatteverket och godkänna din deklaration.

Kan du inte lämna deklarationen i tid?
Skatteverket vet att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer i tid på grund av coronasituationen. De beaktar det när de beslutar om skatter och avgifter. Du behöver därför inte lämna någon upplysning om varför deklarationen lämnas sent, men lämna deklarationen så fort det är möjligt.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer det företaget få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.

Äger ditt aktiebolag fonder? Kom ihåg schablonintäkten.
Bolag som äger fonder vid kalenderårets ingång beskattas för en schablonintäkt. Schablonintäkten är 0,4 procent av värdet av fonden vid årets ingång och den ska redovisas under Skattemässiga justeringar i företagets deklaration.

Till skillnad från vad som gäller för privatpersoner förtrycks inte schablonintäkten i företagets deklaration. Som företagare måste du själv komma ihåg att lägga till intäkten i deklarationen. I årsbeskedet från Swedbank Robur anges schablonintäkten. Spara årsbeskedet tills det är dags att deklarera.

Finns det kvarstående förluster? Kvitta.
Har du ett aktiebolag? Kom ihåg att ta med eventuella kvarstående förluster på värdepapper från tidigare år. Sådana förluster kan dras mot vinster på värdepapper som uppkommit under året.

Passa också på att se över företagets placeringar. Ska värdepappren ligga i en depå, på konto eller i en kapitalförsäkring? I kapitalförsäkringen beskattas inte kapitalvinster eller utdelningar. Istället tas en schablonskatt ut baserad på värdet av tillgångarna i försäkringen samt insättningar i försäkringen.

Ditt företag kan behöva en så kallad LEI-kod när ni handlar med värdepapper

Gör avdrag för pensionssparande.
Du som är enskild näringsidkare får fortfarande göra avdrag för inbetalningar till individuell pensionsförsäkring och individuellt pensionssparkonto. Som enskild näringsidkare har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten, dock högst 10 prisbasbelopp (465 000 kr år 2019).

Undvik hög marginalskatt i enskild firma och handelsbolag
Har du en framgångsrik verksamhet i enskild firma eller handelsbolag kan du undvika höga marginalskatter i årets deklaration genom att göra avdrag för avsättning till periodiserings- och expansionsfonder. Tänk dock på att periodiserings- och expansionsfonder ska återföras till beskattning i framtiden.

Regelverk runt periodiseringsfonder

För 2019 får överskott av näringsinkomst, plus lön, plus pension inte överstiga 504 400 kr om du vill hamna under gränsen för statlig skatt. Har du fyllt 65 år innan 2019 är gränsen 547 500 kronor.


Koll på avdragen?

Avdrag för motion och friskvård?
Kostnader för motion och friskvård får endast dras av för anställd personal. Du som är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag eller kommanditbolag kan inte göra avdrag för friskvård.

Avdrag för kontor i bostaden
Hyr du ut en del av villan eller bostadsrätten till företaget? Då ska du ta upp intäkten som en kapitalinkomst. Tänk också på att:

 • Företaget måste ha ett behov av lokalen. Du får inte ha flera lokaler samtidigt.
 • Ersättningen får inte vara högre än marknadshyran.
 • Det ska finnas ett avtal om upplåtelsen.

Inga avdrag för representation
Från och med beskattningsåret 2017 kan du inte göra avdrag för representation. Följande schablonbelopp gäller istället:

 • 60 kronor per person för enklare förtäring
 • 180 kronor för till exempel teaterbiljetter

Om du har avdragsrätt för moms får du göra avdrag för moms på representationen i din momsdeklaration på ett underlag på max 300 kronor per person. Momsavdraget för mat och dryck kan som mest bli 36 kronor.

Schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt
Vid ruta R43 på blankett NE får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt med:

 • 3 procent om du är född 1937 eller tidigare
 • 12 procent om du är född 1938–1953
 • 25 procent om du är född 1954 eller senare
 • 20 procent om du bedriver passiv näringsverksamhet

Viktiga datum för dig med enskild firma

 • 13 mars–15 april Deklarationen kommer med posten.
 • 17 mars Skatteverkets e-tjänst för deklaration öppnar.
 • 4 maj Sista dagen att lämna in deklarationen. 
 • 9–12 juni Eventuell skatteåterbäring betalas ut om du deklarerade senast den 4 maj.
 • 15 juni Sista dagen att lämna in deklarationen om du har byråanstånd.
 • 4–7 augusti Eventuell skatteåterbäring betalas ut om du deklarerade senast den 15 juni.

Viktiga datum för dig som driver aktie-, handels- eller kommanditbolag

Om du driver aktie-, handels- eller kommanditbolag är det när bokslutsdagen infaller som styr när du ska lämna deklarationen.

 

Bokslutsdag: Juli–aug 2019

 • På papper: 2 mars 2020
 • Elektroniskt: 1 april 2020

Bokslutsdag: Sept–dec 2019

 • På papper: 1 juli 2020
 • Elektroniskt: 3 aug 2020

Bokslutsdag: Jan–april 2020

 • På papper: 2 nov 2020 
 • Elektroniskt: 1 dec 2020

Bokslutsdag; Maj–juni 2020

 • På papper: 15 dec 2020
 •  Elektroniskt: 15 jan 2021