Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Vi försäkrar dig och din familj

Hur drabbas din privatekonomi om du plötsligt råkar ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall? Genom oss kan du teckna försäkringar som ökar tryggheten för dig och hela din familj. Förbered dig på det oförutsedda och genomför en Trygghetskoll med din rådgivare idag för att se över just ditt behov.

Privatekonomin kan drabbas hårt om du plötsligt råkar ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Genom oss kan du teckna personförsäkringar som kan öka tryggheten för hela din familj. Var förberedd om det oförutsedda händer och se över tryggheten redan idag.

Våra försäkringar

Livförsäkring - skapar ekonomisk trygghet för dina anhöriga >>

Vår Trygga livförsäkring skapar en trygghet för både dig och din familj i händelse av ett oväntat dödsfall före 65 års ålder. Försäkringen ger er ett omfattande skydd i form av ett engångsbelopp för att täcka utgifter som exempelvis lån eller andra investeringar som du och din familj gjort tillsammans.

Teckningsregler

Den försäkrade ska:

 • Ha fyllt 18 men inte 60 år.
 • Vara folkbokförd och bosatt i Sverige i minst 2 år före tecknandet.
 • Vara försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan.
 • Ha ett fullgott hälsotillstånd (hälsoprövningsreglerna varierar efter försäkringsbelopp).
 • Ha ett konto i en Sparbank eller Swedbank från vilken premie ska dras.

Försäkringen gäller längst till och med den kalendermånad den försäkrade fyller 65 år.

Inskränkningar

Försäkringen gäller inte om du avlider under en verksamhet som klassas som riskfylld, till exempel under en boxningsmatch eller vid ensamdykning. Försäkringen gäller inte heller vid självmord inom ett år efter att du har tecknat eller ändrat i försäkringen. Läs mer om försäkringens begränsningar och undantag i försäkringsvillkoren eller i förköpsinformationen.

Pris

Priset på Trygga Livförsäkring varierar beroende på det försäkringsbelopp du valt, din ålder och eventuellt din hälsa. Priset stiger i förhållande till att du blir äldre i en så kallad ålderstrappa.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB
Telefon 08-585 900 00
Org nr 516401-8292

Sjukförsäkring - om du skulle bli sjuk och inte kan arbeta >>

Vår Trygga livförsäkring skapar en trygghet för både dig och din familj i händelse av ett oväntat dödsfall före 65 års ålder. Försäkringen ger er ett omfattande skydd i form av ett engångsbelopp för att täcka utgifter som exempelvis lån eller andra investeringar som du och din familj gjort tillsammans.

Teckningsregler

Den försäkrade ska:

 • Ha fyllt 18 men inte 60 år.
 • Vara folkbokförd och bosatt i Sverige i minst 2 år före tecknandet.
 • Vara försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan.
 • Ha ett fullgott hälsotillstånd (hälsoprövningsreglerna varierar efter försäkringsbelopp).
 • Ha ett konto i en Sparbank eller Swedbank från vilken premie ska dras.

Försäkringen gäller längst till och med den kalendermånad den försäkrade fyller 65 år.

Inskränkningar

Försäkringen gäller inte om du avlider under en verksamhet som klassas som riskfylld, till exempel under en boxningsmatch eller vid ensamdykning. Försäkringen gäller inte heller vid självmord inom ett år efter att du har tecknat eller ändrat i försäkringen. Läs mer om försäkringens begränsningar och undantag i försäkringsvillkoren eller i förköpsinformationen.

Pris

Priset på Trygga Livförsäkring varierar beroende på det försäkringsbelopp du valt, din ålder och eventuellt din hälsa. Priset stiger i förhållande till att du blir äldre i en så kallad ålderstrappa.

Arbetslöshetsförsäkring - ekonomisk trygghet vid arbetslöshet >>

Har du koll på din ekonomi om du skulle bli arbetslös? Har du skapat en tillräcklig buffert för hyran, räkningarna och lånen innan du får ett nytt jobb? Vår Trygga arbetslöshetsförsäkring underlättar perioden mellan två jobb ekonomiskt.

 • Anpassa försäkringen efter dina specifika behov.
 • Komplettera a-kassans ersättning med försäkringen.
 • Den ekonomiska levnadsstandard behöver inte ändra sig även om du skulle förlora ditt arbete.

Teckningsregler

För att få teckna Trygga arbetslöshetsförsäkring krävs att du:

 • är kontohavare i en Sparbank eller i Swedbank
 • har fyllt 18 år men inte 60 år
 • uppfyller kraven i vår hälsoprövning
 • är folkbokförd och bosatt i Sverige
 • är inskriven i svensk Försäkringskassa

Inskränkningar

Du får inte ersättning om du:

 • har sagt upp dig själv
 • har deltagit i en strejk
 • har blivit uppsagd på grund av tjänstefel
 • har blivit erbjuden en annan tjänst men tackat nej.
 • vid tecknandet var varslad eller uppsagd eller visste om kommande varsel eller uppsägningar.

Försäkringen gäller inte heller om blir du uppsagd eller varslad under kvalificeringstiden, alltså de första sex månaderna efter att du tecknade försäkringen.

För att få ersättningen måste du också söka arbete aktivt.

Pris

Priset, det vill säga premien, på Trygga arbetslöshetsförsäkring varierar beroende på det försäkringsbelopp du valt och betalas via autogiro.

Kontakta oss på banken för en exakt prisuppgift.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB

Anmäl skada

Arbetslöshetsförsäkring tecknad efter den 1 januari 2013

Tre Kronor Försäkring AB

Skadeanmälan hos Tre Kronor

Telefon: 0771-23 33 33

Arbetslöshetsförsäkring tecknad före 1 januari 2013

Cardif Försäkring AB
Telefon: 020-52 52 56

Olycksfallsförsäkring - om du skulle råka ut för en olycka >>

Om en olycka skulle ske ger vår olycksfallsförsäkring en viss ekonomisk trygghet. Vår försäkring gäller dygnet runt och inte bara olyckor som sker på arbetstid eller på resan från och till jobbet.

 • Försäkringen gäller dygnet runt och inte bara på arbetstid.
 • Försäkringen kan behållas livet ut. Du kan teckna den från 16 års ålder fram till 65 år men den fortsätter att gälla även efter 65 år så länge du lever.
 • Försäkringen gäller i hela världen.
 • Försäkringen ger ersättning för exempelvis kostnader för läkare, tandskador, rehab och hjälpmedel och medicinsk invaliditet.

Så här fungerar Olycksfallsförsäkring

Vanligen slutar olycksfallsförsäkringar att gälla vid pensionsålder. Vår försäkring kan du behålla livet ut och den behåller samma försäkringsbelopp.

Ersättning

Försäkringen ger ersättning för läkarkostnader, tandskador, resor, merkostnader, rehabilitering och hjälpmedel, psykologtjänster, medicinsk invaliditet inklusive ärr. Försäkringen ger också ersättning vid dödsfall. Efter att du fyllt 65 år förändras omfattningen av försäkringen något.

Vem kan teckna?

Försäkringen kan tecknas av dig som har fyllt 16 men inte 65 år. Det enda kravet är att du bor och är folkbokförd i Sverige. Vi gör inte någon hälsoprövning, utan du kan teckna försäkringen direkt.

Pris

Försäkringsbelopp

pris/mån

500 000 kr

71 kr

1 000 000 kr

92 kr

2 000 000 kr

138 kr

Har du både olycksfall-, bil- och hemförsäkring tecknat hos Tre Kronor får du 15 % rabatt.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Sjukvårdsförsäkring - få tillgång till kvalificerad vård snabbt >>

Vid sjukdom eller om du råkar t för en olycka kan garanterad snabb och kvalificerad vård vara en trygghet. Med vår Trygga sjukvårdsförsäkring slipper du långa vårdköer och får ett vältäckande skydd. Du får tillgång till sjukvårdsupplysning, rådgivning, vårdplanering och vårdförmedling var du än befinner dig.

 • Inga vårdköer.
 • Snabb tillgång till specialistläkarvård.
 • Sjukvårdsrådgivning sju dagar i veckan.
 • Ersättning för kostnader för vård, eftervård, läkemedel, resor med mera.

Teckningsregler

För att teckna Trygga sjukvårdsförsäkring krävs att du

 • tecknat minst en till försäkring inom Trygga-konceptet.
 • har ett konto i en Sparbank eller Swedbank
 • har fyllt 18 men inte 60 år
 • är folkbokförd i Sverige
 • är medborgare i land inom Norden eller har varit bosatt i Sverige i minst två år före tecknandet
 • att du är fullt arbetsför

Pris

Premien bestäms utifrån det försäkringsbelopp du väljer och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden. Kontakta oss för en exakt prisuppgift.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Förenade Liv Försäkring AB

Anmäl skada

Förenade Liv Gruppförsäkring AB
Telefon: 0771-906 470

För sjukvårdsförsäkring tecknad före
1 januari 2013

Cardif Försäkring AB
Telefon: 020-52 52 56

Sjukkapitalförsäkring - vid funktionsnedsättning och arbetsoförmåga >>

En funktionsnedsättning på grund av en olycka eller en sjukdom måste ofta gå ner i arbetstid samtidigt som man behöver lägga mer pengar på både vård och hemanpassning. Det är en ekvation som kan påverka hela familjens ekonomi. Då ger Trygga sjukkapitalförsäkring en ekonomisk trygghet.

 • Försäkringen är ett komplement till det allmänna försäkringsskyddet.
 • Säkrar en del kostnader för en ändrad levnadsstandard.
 • Försäkringen kräver inte att du ska ha en godkänd sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Pris

Premien bestäms utifrån det försäkringsbelopp du väljer och din ålder i en ålderstrappa, vilket innebär att den stiger med tiden. Kontakta oss på banken för en exakt prisuppgift.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Skadeanmälan

Försäkringsgivare

Swedbank Försäkring AB
Telefon 08-585 900 00
Org nr 516401-8292

Barnförsäkring - vid sjukdom eller olycksfall för ditt barn >>

Vår barnförsäkring ger er familj ett skydd om något man inte kan förutse händer under barnets uppväxt. Barn har ett särskilt stort behov av försäkring som täcker både sjukdom och olycksfall. Barnförsäkringen gäller dygnet runt och är ett komplement till den olycksfallsförsäkring ditt barn omfattas av under skoltid.

 • Om du som förälder redan har vår gravidförsäkring när ni tecknar barnförsäkringen gäller den fullt ut från första dagen utan den kvalificeringstid på sex månader som normalt gäller.
 • Ingen hälsoprövning behövs för att teckna barnförsäkring och därför kan alla barn omfattas. I stället för hälsoprövning gäller en kvalificeringstid på sex månader för sjukdomar.
 • Med vår barnförsäkring är barnet försäkrat dygnets alla timmar. Försäkringen täcker även skador under sportaktiviteter.
 • Försäkringen ersätter kostnader som kan uppstå vid barns sjukdom och olyckshändelser. Att slippa oroa sig för ekonomin kan då vara väldigt viktigt. Du kan koncentrera dig på att vara där för ditt barn.

Pris

Försäkringen kostar mellan 1 552 kr och 1 641 kr beroende på barnets ålder (försäkringsbelopp 600 000 kr), och mellan 2 935 kr och 3 114 kr beroende på barnets ålder (försäkringsbelopp 1 800 000 kr).

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Gravidförsäkring - skydd för både barn och förälder >>

Försäkringen omfattar både mamman och barnet under graviditeten och första halvåret efter förlossningen. Försäkringen gäller från graviditetsvecka 10 för mamman och från graviditetsvecka 23 även för barnet.

 • Försäkringen gäller vid olycksfall för mamman och för sjukdom och olycksfall för barnet.
 • Med gravidförsäkring kan du teckna barnförsäkring via oss oavsett om barnet föds för tidigt eller med komplikationer.
 • Med gravidförsäkringen slipper du kvalifikationstiden när du tecknar barnförsäkring via oss och barnet får ett mer omfattande skydd från dag ett i barnförsäkringen.

Teckningsregler

Ni kan teckna försäkringen så snart ni är säkra på graviditeten. Mamman är försäkrad från graviditetsvecka 10 och barnet från vecka 23. Vi gör inte någon hälsoprövning och därför kan alla teckna försäkringen.

Pris

Försäkringen kostar 1 400 kronor.

Teckna den så fort du är säker på att du är gravid. Du kan ha nytta av den redan från graviditetsvecka 10. Vi har valt att erbjuda en försäkringslösning som ger ett bra skydd till både mamman som barnet under en stor del av graviditeten och ett halvår efter förlossningen. Billigare alternativ ger i allmänhet ett väsentligt sämre skydd.

X

Mer information

Förköpsinformation

Villkor

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33,
Måndag - fredag: 08.00-17.00.

Anmäl skada

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 - 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Försäkringsförmedling

Vi förmedlar pensions- och försäkringslösningar från Swedbank Försäkring AB, Förenade Liv Gruppförsäkring AB och Tre Kronor Försäkring AB.

När vi i banken säljer försäkring till våra kunder kallas det för försäkringsförmedling, det finns också reglerat i lag. Lagen om försäkringsförmedling syftar till att stärka kundernas skydd vid förmedling av försäkringar. Den omfattar råd, om både spar- och riskförsäkringar, som ges både till konsumenter och företag/juridiska personer.

Lagen ställer krav på att banken lämnar tydlig information till kunden innan en försäkring tecknas om bland annat pris och bankens provision. Vissa uppgifter vid förmedlingen av försäkringen ska även dokumenteras skriftligt. Det är viktigt för oss som bank att du är nöjd med det vi förmedlat till dig.

Teckna en personförsäkring

Kom ihåg att ta del av den mer detaljerade informationen i försäkringens förköpsinformation.

Via kontor

Ta kontakt med din rådgivare eller banken så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

TELEFONBANKEN

Öppet dygnet runt*
Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22

KUNDCENTER FÖRETAG

Öppet alla dagar 07.00-23.00*
Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33

DIGITAL SUPPORT

Öppet dygnet runt*
Från Sverige 0771-97 75 12

SPÄRRA KORT

Öppet dygnet runt
Från Sverige:  08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11

*Andra öppettider kan förekomma under storhelger

OM BANKEN

Clearing: 8114-1
BIC/Swift: SWEDSESS
GIIN: NQHBSU.99999.SL.752
Bankgiro: 981-1142
Org. nr: 582000-5345
Styrelsens säte: Hedemora

SÖDRA DALARNAS SPARBANK

Hökartorget 5, Box 204
776 28  Hedemora
info@sodradalarnassparbank.se

Telefon: 0225-358 00
facebook.com/sodradalarnassparbank

Tro, hopp och Klöver-logotype